Telefónica O2 vydělala v Česku téměř 50 miliard, pevné linky ji ale dělají starosti

Telefónica O2 Czech Republic oznamila neauditované konsolidované finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2007. Zatímco počet ADSL linek meziročně stoupl o čtvrtinu, počet pevných telefonních linek klesl o téměř 17 %. Celkově O2 vydělala za prvních devět měsíců letošního roku 47 miliard korun.Telefónica O2 Czech Republic oznamila neauditované konsolidované finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2007. Zatímco počet ADSL linek meziročně stoupl o čtvrtinu, počet pevných linek klesl o téměř 17 %. Celkově O2 vydělala za prvních devět měsíců letošního roku 47 miliard korun.

Přehled mobilního segmentu
Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu vzrostly v prvních třech čtvrtletích i samotném třetím čtvrtletí roku 2007 meziročně o 5,4 % na 24 mld. Kč, respektive 8,3 mld. Kč.
Výnosy z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly dohromady meziročně o 5,8 % na 18 mld. Kč.
Celkový počet registrovaných mobilních zákazníků stoupl ke konci září 2007 meziročně o 4,3 % na 4 967 tisíc. Celkový počet tarifních zákazníků k tomuto datu dosáhl 2 161 tisíc, meziročně o 379 tisíc více. To představuje nárůst o 21,3 %, který je výsledkem strategie aktivní migrace zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Celkový čistý přírůstek tarifních zákazníků ve třetím čtvrtletí 2007 činil 84 tisíc. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl na konci září 2007 úrovně 43,5 % ve srovnání s 37,4 % o rok dříve.
Počet zákazníků předplacených služeb se meziročně snížil o 172 tisíc (o 11 tisíc ve třetím čtvrtletí roku 2007) na 2 806 tisíc na konci září 2007, což představuje meziroční pokles o 5,8 %. Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy za poslední tři měsíce, dosáhl počet aktivních zákazníků předplacených služeb k 30. září 2007 výše 2 447 tisíc, meziročně o 7,1 % méně.
Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků dosáhla v prvních devíti měsících roku 2007 výše 1,6 %, oproti 1,5 % ve stejném období roku 2006. V samotném třetím čtvrtletí 2007 dosáhl tento ukazatel výše 1,3 % ve srovnání s 1,5 % ve třetím čtvrtletí 2006.
Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 10,8 % na 5,3 mld. Kč, zejména díky 21,3% meziročnímu nárůstu počtu tarifních zákazníků.
Výnosy z hovorného stouply meziročně o 5 % na 9 mld. Kč, zatímco celkový odchozí provoz měřený počtem minut vzrostl v prvních devíti měsících roku 2007 meziročně o 22,3 %. Průměrný počet minut na zákazníka za měsíc (MOU) se v prvních třech čtvrtletích roku 2007 zvýšil na 115 minut, v porovnání se 100 minutami ve stejném období roku 2006 (meziročně o 15 % více). To bylo způsobeno především nárůstem počtu tarifních zákazníků generujících větší provoz a díky úspěchu tarifů stimulujících provoz v mobilní síti. Průměrný počet minut na zákazníka za měsíc dosáhl ve třetím čtvrtletí roku 2007 výše 117 minut oproti 102 minutám ve třetím čtvrtletí roku 2006.
Výnosy z propojení dosáhly v prvních třech čtvrtletích roku 2007 výše 3,8 mld. Kč, meziročně o 1,5 % více z důvodu 8,4% nárůstu příchozího provozu.
V prvních třech čtvrtletích roku 2007 dosáhla hodnota ukazatele ARPU [4] výše 518 Kč, meziročně o 2,5 % více. ARPU za třetí čtvrtletí roku 2007 dosáhl výše 535 Kč ve srovnání s 519 Kč ve stejném období roku 2006. Průměrný měsíční výnos na tarifního zákazníka dosáhl v prvních třech čtvrtletích roku 2007 výše 907 Kč, meziročně o 8,5 % méně. V samotném třetím čtvrtletí 2007 dosáhl tento ukazatel výše 909 Kč (989 Kč ve třetím čtvrtletí 2007). Hlavním důvodem poklesu ARPU u tarifních zákazníků bylo jeho oslabení díky migraci předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU u zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 3,8 % na 245 Kč v prvních třech čtvrtletích roku 2007 (253 Kč a 243 Kč ve třetím čtvrtletí roku 2007 respektive 2006).
Celkové výnosy ze služeb s přidanou hodnotou (včetně SMS, MMS a obsahu) vzrostly meziročně o 2,8 % na 3,4 mld. Kč díky rostoucímu objemu SMS a MMS zpráv. Zákazníci společnosti Telefónica O2 poslali a přijali v prvním pololetí roku 2007 celkem 2,247 mld. SMS, což představuje meziroční nárůst o 8 %.
Výnosy z internetu a datových služeb zaznamenaly v prvních třech čtvrtletích roku 2007 meziroční nárůst o 17,5 % a dosáhly výše 1,4 mld. Kč. Celkový počet datových zákazníků (GPRS a CDMA) vzrostl k 30. září 2007 na 182 tisíc, meziročně o 13,8 % více. Průměrný měsíční výnos z datových služeb na zákazníka dosáhl v prvních třech čtvrtletích roku 2007 výše 110 Kč, o 4 % více ve srovnání se stejným obdobím roku 2006. Průměrný měsíční výnos z datových služeb bez SMS na zákazníka představoval 43 % z celkového měsíčního průměrného výnosu na zákazníka z datových služeb v prvních třech čtvrtletích roku 2007, ve srovnání se 40 % v prvních třech čtvrtletích roku 2006. Tento nárůst byl způsoben především nárůstem počtu zákazníků služeb CDMA a GPRS a nárůstem počtu poslaných MMS.
Výnosy z prodeje zařízení (včetně poplatků za aktivaci) poklesly v prvních devíti měsících roku 2007 meziročně o 1,6 % na 1,1 mld. Kč. Ostatní výnosy z podnikání (služby IT a ostatní výnosy) poklesly meziročně o 25 % na 144 mil. Kč.
Přehled segmentu pevných linek
Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek vzrostly v prvních třech čtvrtletích roku 2007 meziročně o 0,1 % na 22,5 mld. Kč díky pokračujícímu silnému růstu výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu, služeb s přidanou hodnotou a IT služeb, které dohromady více než vyrovnaly pokles výnosů z tradičních hlasových služeb. Díky tomu vzrostl podíl výnosů z vysokorychlostního internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb s přidanou hodnotou na celkových výnosech z podnikání v prvních devíti měsících roku 2007 na 27,8 % oproti 24,9 % ve stejném období roku 2006. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek v samotném třetím čtvrtletí roku 2007 poklesly meziročně o 0,2 %.
Výnosy z měsíčních poplatků poklesly v prvních třech čtvrtletích roku 2007 meziročně o 7,3 % na 7,3 mld. Kč a o 11,5 % v samotném třetím čtvrtletí. Rebalancování tarifů z dubna 2006 již nemá vliv na tuto kategorii výnosů, jako tomu bylo v předcházejícím roce. Celkový počet pevných telefonních linek na konci září 2007 dosáhl výše 2 135 tisíc, což představuje meziroční pokles o 15,8 %. Pokles byl především výsledkem pokračující silné substituce služeb pevných linek mobilními službami. Ve třetím čtvrtletí 2007 se čistý pokles počtu pevných telefonních linek snížil na 72 tisíc ve srovnání s 81 tisíci ve druhém čtvrtletí 2007 a 129 tisíci ve třetím čtvrtletí roku 2006. Snížení poklesu je výsledkem zlepšujícího se počtu hrubých přírůstků a menšího počtu odhlášených pevných linek. K tomuto pozitivnímu vývoji přispěla snaha společnosti zvýšit kvalitu pevných linek vylepšenou nabídkou služeb vysokorychlostního připojení k internetu a balíčků O2 Duo a O2 Trio kombinujících služby vysokorychlostní připojení k internetu Internet O2 ADSL, digitální televize O2 TV a hlasové služby.
Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné a propojení) poklesly v prvních třech čtvrtletích a samotném třetím čtvrtletí roku 2007 dohromady meziročně o 7,3 % a 4,5 % na 7,1 mld. Kč, respektive 2,3 mld. Kč. Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 20 % na 3,4 mld. Kč v prvních třech čtvrtletích roku 2007, což bylo způsobeno 19,7% poklesem hlasového provozu generovaného zákazníky pevných linek 2 041 milionů minut.
Výnosy z propojení vzrostly v prvních třech čtvrtletích roku 2007 o 9 % a dosáhly 3,6 mld. Kč díky vyššímu mezinárodnímu tranzitnímu provozu a nárůstu počtu zpřístupněných místních smyček.
Výnosy z internetu (vytáčeného a vysokorychlostního) vzrostly v prvních třech čtvrtletích roku 2007 celkem meziročně o 17,7 % na 2,9 mld. Kč (o 16,5 % na 983 mil. Kč ve třetím čtvrtletí díky silnému 38,3% nárůstu výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu, který více než vyrovnal pokles výnosů z vytáčeného internetu). To potvrdilo úspěšnou strategii společnosti zaměřenou na rostoucí služby technologie ADSL.
Výnosy ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu (ADSL, IPTV a služby obsahu) dosáhly v prvních třech čtvrtletích roku 2007 výše 2,7 mld. Kč, meziročně o 38,3 % více. Z toho 2,4 mld. Kč představovaly výnosy z maloobchodních služeb (meziroční nárůst o 44,4 %) a 299 mil. Kč z velkoobchodních služeb (meziroční nárůst o 3,1 %). Celkový počet přípojek ADSL ke konci září 2007 stoupl na 545 tisíc ve srovnání s 427 tisíci o rok dříve, což představuje meziroční nárůst o 27,7 %. Počet zákazníků služby O2 TV k tomuto datu dosáhl 53 tisíc zákazníků, což představuje čistý nárůst o 16 tisíc zákazníků ve třetím čtvrtletí roku 2007 ve srovnání s 12 tisíci ve druhém čtvrtletí. V průběhu třetího čtvrtletí Telefónica O2 ještě více zlepšila nabídku služby O2 TV. Rozšířila portfolio nabídky o tři nové programy (O2 TV Sport, O2 TV Sport plus a O2 TV Filmy plus). Díky uzavření smlouvy s jednou z největších hollywoodských společností, The Walt Disney Copany, zvýšila nabídku filmů, které mohou zákazníci sledovat prostřednictvím služby Videotéka. Od 14. září nabízí sledování přímých přenosů zápasů hokejové O2 Extraligy nejen prostřednictvím O2 TV, ale i na internetu přes mobilní telefony.
Výnosy z vytáčeného internetu poklesly v prvních třech čtvrtletích roku 2007 meziročně o 62,7 % na 188 mil. Kč. Ve stejném období se provoz z vytáčeného internetu snížil meziročně o 68,1 %.
Výnosy z datových služeb poklesly meziročně dohromady o 2,6 % na 3 mld. Kč, zejména kvůli 9,4% poklesu výnosů z pronajatých okruhů, zatímco výnosy z datových služeb sítě vzrostly meziročně o 6,5 % díky nárůstu počtu IP Connect a IP VPN připojení a představení nových datových služeb na bázi ADSL.
Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení dosáhly v prvních třech čtvrtletích roku 2007 výše 1,3 mld. Kč, 2,4krát více ve srovnání se stejným obdobím roku 2006. Tento nárůst je výsledkem rostoucích aktivit v oblasti ICT a IT služeb zejména pro zákazníky z oblasti státní správy a pro velké korporátní zákazníky. Realizace zákaznických řešení pro státní úřady vedly k významnému nárůstu této kategorie výnosů ve třetím čtvrtletí 2007 o 212,8 % na 538 mil. Kč. Výnosy z prodeje koncových zařízení dosáhly 313 mil. Kč, meziročně o 28,2 % méně, díky nižším prodejům zařízení a speciálním akčním nabídkám.


Komentáře