Tělo jako elektrárna

Němečtí vědci tvrdí, že přišli na způsob jak využít tělesného tepla k produkci elektrické energie, která by v budoucnu mohla sloužit k pohánění mobilních zařízení.Němečtí vědci tvrdí, že přišli na způsob jak využít tělesného tepla k produkci elektrické energie, která by v budoucnu mohla sloužit k pohánění mobilních zařízení.

Výzkumníci německého institutu Fraunhofer pro integrované obvody oznámili, že jsou schopni díky rozdílu mezi teplotou povrchu lidského těla a teplotou jeho okolí vyrábět elektrickou energii. Ta by v budoucnu mohla být pohonem například zdravotnického vybavení, jako jsou senzory připevněné na pacientovo tělo.

Systém pracuje na základě termoelektrických generátorů (TEG), což jsou polovodičové články, které z teplotního rozdílu mezi studenějším a teplejším prostředím dokáží extrahovat elektrickou energii.

Vedoucímu projektu Peterovi Spiesovi a jeho týmu se podařilo využít potenciálu TEG na současné maximum. Termoelektrické generátory obyčejně k uspokojivému provozu (produkci dostatečného množství energie) vyžadují teplotní rozdíly v řádech desítek stupňů Celsia. Rozdíl mezi teplotou prostředí a povrchu těla však málokdy činí víc než pár stupňů. Podíváme-li se na spotřebu elektrických zařízení, je potřeba alespoň 1 nebo 2 volty, takto však dokážeme vyprodukovat asi jen 200 milivoltů.

"Z takovýchto teplotních rozdílů lze obyčejně generovat jen nízké napětí," vysvětluje Spies a pokračuje, "nám se však vhodnou kombinací komponent podařilo vytvořit obvody, které dokáží pracovat již s napětím 200 milivoltů. Tak jsme postavili celý elektronický systém, který nevyžaduje interní baterii, ale je napájen energií generovanou tělesným teplem."

Spies již disponuje funkčním prototypem zařízení, které napájí bezdrátový vysílač a teplotní čidlo. Sám však přiznává, že TEG a lidské tělo dnes nejsou dostatečně uspokojivou variantou, neboť zatím stále dokážeme generovat příliš málo elektrické energie, než aby se celý proces vyplatil. Podaří-li se však zdokonalit proces natolik, aby k získávání dostatečného množství elektrické energie stačil teplotní rozdíl půl stupně, půjde do budoucna o jednu z možných variant napájení (nejen) přenosných zařízení.


Komentáře