V Nizozemí bylo otevřeno speciální centrum práce na dálku

V nizozemském městě Almere vzdáleném 20 kilometrů od Amsterdamu bylo otevřeno první centrum práce na dálku, takzvané Smart Work Center (SWC). Jednotlivcům i skupinám z okolí poskytuje pracovní místa vybavená informačními a komunikačními technologiemi a další zázemí, které jim umožňuje plnohodnotně pracovat na dálku bez nutnosti cestovat do zaměstnání.V nizozemském městě Almere vzdáleném 20 kilometrů od Amsterdamu bylo otevřeno první centrum práce na dálku, takzvané Smart Work Center (SWC). Jednotlivcům i skupinám z okolí poskytuje pracovní místa vybavená informačními a komunikačními technologiemi a další zázemí, které jim umožňuje plnohodnotně pracovat na dálku bez nutnosti cestovat do zaměstnání.

Cílem konceptu Smart Work Center, který byl představen na konferenci Connected Urban Development (CUD) pořádané městem Amsterdam a společností Cisco, je zlepšování životního stylu obyvatel, zvyšování produktivity práce, podpora podnikatelského ducha, úspora cestovních nákladů a snižování emisí skleníkových plynů.

Jedním z prvních zákazníků centra jsou zaměstnanci firem IBM, HP a města Amsterdam zaměstnávajícího více než 25 tisíc lidí. „Dopravní zácpy a klimatické změny nás nutí hledat nový styl práce a nová místa, kde mohou lidé pracovat,“ řekl Job Cohen, starosta města Amsterdam.

Smart Work Centre poskytuje lidem pracovní místa vybavená počítači a komunikačními technologiemi, a to včetně nejmodernějších technologií pro firemní spolupráci, jako je například systém Cisco TelePresence pro setkávání na dálku. Vedle pracovních míst umožňuje lidem využít také konferenční prostory, finanční a právní služby, mateřskou školku, navštívit některou z restaurací a řadu dalších služeb. Centrum je dobře napojeno na dálniční síť i veřejnou dopravu.

V případě, že se pilotní projekt Smart Work Center v Almere osvědčí, zváží město Amsterdam jeho rozšíření i do dalších okrajových oblastí, například oblastí Purmerend, Haarlem nebo Utrecht. „Pokud se podaří tento koncept práce na dálku rozšířit, pak výměna informací už nebude primárním důvodem pro fyzické přesouvání lidí z místa na místo. To přinese snížení spotřeby energie, úspory času a příznivější rovnováhu mezi prací a volným časem lidí,“ vysvětluje Bas Boorsma, vedoucí projektu Connected Urban Development Amsterdam z Internet Business Solutions Group (IBSG) společnosti Cisco.

Nové centrum bylo otevřené v rámci konference Connected Urban Development (CUD). Jde o program partnerství veřejného a soukromého sektoru spuštěný na konci roku 2006, jehož hlavním tématem je ochrana životního prostředí v souvislosti s rozvojem měst. Program klade důraz na vývoj aplikovatelných řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií určených pro města na celém světě. Zakládajícími partnery CUD byla města San Francisco, Amsterdam a Soul, v únoru 2007 se přidaly Madrid, Lisabon, Hamburg a Birmingham.


Komentáře