VIRTUOS má zjednodušit komunikaci s úřady

Plzeňský kraj, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem informatiky, již dva roky pracuje na projektu virtuálního úřadu, který by občan navštívil z pohodlí domova prostřednictvím sítě sítí. Pro realizaci projektu VIRTUOS, vedoucího ke zjednodušení komunikace mezi občany a samosprávou a hlavně mezi úřady navzájem, si vybral jako dodavatele společnost HP.Plzeňský kraj, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem informatiky, již dva roky pracuje na projektu virtuálního úřadu, který by občan navštívil z pohodlí domova prostřednictvím sítě sítí. Pro realizaci projektu VIRTUOS, vedoucího ke zjednodušení komunikace mezi občany a samosprávou a hlavně mezi úřady navzájem, si vybral jako dodavatele společnost HP.

Cílem projektu je tedy usnadnit komunikaci občan-úřad a úřad-úřad zřízením portálu, představujícího jedinou bránu k vyřízení všech záležitostí na všech úřadech, včetně elektronického podávání dokumentů. Kromě úspory času na obou stranách by řešení mělo přinést také řadu interaktivních a proaktivních služeb s okamžitou zpětnou vazbou a dialogové nástroje pro obousměrnou komunikaci e-mailem.

V praxi to prý bude znamenat, že člověk bude moci vybraná podání vyřídit buď z domova nebo kanceláře, případně využít terminálů na kontaktních místech ve městech, obcích a na poště, (certifikační autorita České pošty PostSignum je jedním z partnerů projektu).

VIRTUOS údajně neposlouží jen občanům, ale i úředníkům, zejména na komunální úrovni. Konkrétně v Plzeňském kraji navštěvují lidé při komunikaci s veřejnou správou nejčastěji právě obecní a městské úřady - ze 68 %, daleko za tím následují úřady práce, informační a turistická střediska, správy sociálního zabezpečení a krajský úřad. Nejen tam, ale i na všechna další místa (ministerstva, soudy, notářství, zdravotní pojišťovny, Policii ČR, katastrální úřady a celou řadu dalších) se občan dostane z domova prostřenictvím svého počítače. Ročně by se tak jen na území Plzeňského kraje mohlo občanům i úřadům zjednodušit na dva milióny různých podání.

Projekt spolufinancovaný ze Strukturálních fondů EU byl schválen v dubnu 2005 a přesně o dva roky později byla zahájena jeho zhruba roční implementace. V pilotní části na něm spolupracují úřady v Plzni, Klatovech, Nýrsku, Štěnovicích a pochopitelně i Krajský úřad Plzeňského kraje. Po jeho uvedení do ostrého provozu se mohou bezplatně zapojit i další obce či úřady Plzeňského kraje.


Komentáře