Vodafone se postará o sociálně znevýhodněné zákazníky

Vodafone jako zatím jediný operátor veřejně deklaruje svůj závazek poskytovat slevy sociálně znevýhodněným zákazníkům. Nárok na slevu ve výši 200 Kč včetně DPH v rámci měsíčního vyúčtování služeb budou mít všichni zákazníci Vodafonu, kteří předloží příslušné potvrzení o sociálním nebo zdravotním znevýhodnění. Slevu lze využít s jakýmkoli z Nabitých tarifů Vodafonu kromě tarifu Nabito 119.
Komentáře