Výzkum počítačové gramotnosti ukázal zajímavá fakta

Počítačová škola Gopas si na sklonku minulého roku nechala vypracovat exkluzivní rozsáhlý průzkum trhu zaměřený na počítačovou gramotnost. Dotazováno bylo 1000 respondentů, jednalo se o reprezentativní vzorek složení obyvatelstva ČR a výzkum zpracovala výzkumná agentura IBRS. Cílem bylo zjistit více informací o důvodech a rozhodování účastnit se počítačového vzdělávání a také o míře spokojenosti se znalostmi z oblasti informačních technologií.Počítačová škola Gopas si na sklonku minulého roku nechala vypracovat exkluzivní rozsáhlý průzkum trhu zaměřený na počítačovou gramotnost. Dotazováno bylo 1000 respondentů, jednalo se o reprezentativní vzorek složení obyvatelstva ČR a výzkum zpracovala výzkumná agentura IBRS. Cílem bylo zjistit více informací o důvodech a rozhodování účastnit se počítačového vzdělávání a také o míře spokojenosti se znalostmi z oblasti informačních technologií.

Dotazování přineslo některé zajímavé skutečnosti, které je možné zobecnit následujícím způsobem:
  • Třetina dotázaných již někdy absolvovala počítačový kurz
  • Téměř polovina ekonomicky aktivních lidí je na svém pracovišti spokojena se vzděláním v oblasti informačních technologií. V případě ekonomicky aktivních lidí, kteří ke své práci používají počítač, to jsou dokonce čtyři pětiny.
  • Dvacet procent lidí si myslí, že umí ovládat počítač lépe než jejich kolegové na pracovišti. Třetina je na tom asi tak stejně a pouze 13 % dotázaných si nevěří a soudí, že PC ovládají hůře.
  • Více než polovina ekonomicky aktivních lidí, kteří pracují s počítačem, má další zájem o počítačové vzdělávání v nejbližší době (55 %). Zájem je nejčastěji o zdokonalování v používání tzv. kancelářského balíku programů, tedy MS Office. Je ovšem zajímavé, že celá pětina lidí, kteří PC aktivně nepoužívají, by ráda absolvovala počítačový kurz také.
  • Pouze třetina ekonomicky aktivních obyvatel nepoužívá dennodenně ke své práci počítač.

Podle výzkumu také platí, že:
  • Velká část respondentů, kteří jsou spokojeni se vzděláváním v oblasti IT, si také myslí, že je na tom v práci s PC lépe nebo stejně jako kolegové.
  • Respondenti, kteří absolvovali nějaký počítačový kurz, mají častěji pocit, že umí pracovat s počítačem lépe než ostatní kolegové na pracovišti. U respondentů, kteří žádný kurz neabsolvovali, je 1/2 těch, kteří tuto skutečnost nedokáží posoudit.
  • Zájem o počítačové kurzy je větší u respondentů, kteří již nějaký kurz absolvovali.


Komentáře