Vzniká nová 3D mapa sluneční soustavy

Robert Geskell, vědec z Planetary Science Institute (PSI) skládá první kousky toho, co by se v budoucnosti mohli stát úplnou 3D mapou povrchu těles tvořících celou sluneční soustavu. Dává totiž dohromady data získaná z fotografií těles, vytvořených pod různými úhly, které se podařilo uskutečnit během kosmických letů.Robert Geskell, vědec z Planetary Science Institute (PSI) skládá první kousky toho, co by se v budoucnosti mohli stát úplnou 3D mapou povrchu těles tvořících celou sluneční soustavu. Dává totiž dohromady data získaná z fotografií těles, vytvořených pod různými úhly, které se podařilo uskutečnit během kosmických letů.

Následující text vám přinášíme ve spolupráci s webem IT News:

Gaskell spracováva dáta pomocou vlastného softvéru, ktorého vývojom sa zaoberal 25 rokov. Softvér dokáže kombinovať niekoľko foriem vstupných dát, aj keď pôvodne bol určený pre zisťovanie výšky povrchu analýzou tieňov, ktoré vrhajú telesá osvetlené slnečnými lúčmi na povrchu planét. Gaskell v niektorých prípadoch kombinuje dáta týkajúce sa určitého bodu povrchu získané zo stoviek fotografií, zachytávajúcich danú lokalitu z rôznych uhlov, čím sú získané mimoriadne presné 3D dáta a súčasne je redukovaná možná chyba.

Výsledkom je extrémne presná 3D mapa povrchu, pričom je postupne zmapovaný stále väčší počet telies tvoriacich našu slnečnú sústavu. V súčasnosti Gaskell pracuje na vytváraní 3D mapy povrchu asteroidu Itokawa, s presnosťou lepšou ako 40 cm2 na pixel. Práce sa začali aj na mapovaní povrchu Merkúru a deviatich mesiacov Saturnu.

Porovnanie Gaskellom vytvorených 3D dát týkajúcich sa povrchu asteroidu Eros, s meraniami povrchu lidarom sondy NEAR v roku 2000 ukázalo, že pri rozmeroch Erosu 13 × 13 × 33 km, boli chyby na úrovni iba 14-tich metrov, čo je 0,1 %. Na fotografii vľavo vidno snímok Erosu vytvoreného NASA, vpravo je model vytvorený na základe 3D dát zostavených Gaskellom. Gaskell sa vyjadril, že chyby ním vytvorenej 3D mapy sú s veľkou pravdepodobnosťou dôsledkom chýb vo vstupných dátach a nie anomálie generované jeho algoritmom a v prípade dodania presnejších vstupných dát je možné mapy prepočítať a dosiahnuť ešte menšiu mieru chyby ako je 0,1 %.

Zaujímavou víziou, ktorá sa v tejto súvislosti vynára, je možnosť realizácie virtuálnych letov nad povrchmi telies slnečnej sústavy ako je Mars, Saturn alebo ich mesiace, podobne ako v súčasnosti umožňuje Google Earth pozerať sa z výšky na ktorýkoľvek bod na povrchu našej planéty. Ďalšou možnosťou ako získané dáta môže využiť zábavný priemysel, je zasadiť do reálnych dát povrchu planéty virtuálny svet typu Second-Life.
Nenechte si ujít:
Mapy od Google v češtině a s přívětivějším API

Letecké mapy z celého světa nabízí Atlas

Nová aplikace pro hledání v mapách je dostupná z internetu!

Jak vypadá hvězdná obloha v Google Sky?


Zdroj: IT News, 3D mapa slnečnej sústavy


Komentáře