Závěry nezávislého datamingového výzkumu společnosti Rexer Analytics uveřejnila firma SPSS

Výsledky druhého ročníku nezávislého dataminingového výzkumu společnosti Rexer Analytics uveřejnila společnost SPSS. Studie se týkala potřeb, preferencí a nových pohledů datamingových profesionálů.Výsledky druhého ročníku nezávislého dataminingového výzkumu společnosti Rexer Analytics uveřejnila společnost SPSS. Studie se týkala potřeb, preferencí a nových pohledů datamingových profesionálů a zjistila:
· Že nejpoužívanějšími algoritmy jsou regresní, klastrové analýzy a rozhodovací stromy.
· Že analytici stráví pouze 20 % svého času analýzou dat. Více než třetinu času stráví získáváním a přípravou těchto dat.
· Data mining hraje v organizacích důležitou roli. Polovina výsledků datamingových procesů pomáhá řídit strategická rozhodnutí a provozní postupy.
· Při výběru softwaru kladou analytici velký důraz na spolehlivost, schopnost zpracovat rozsáhlé datové soubory a na kvalitní výstupy.
· SAS a SPSS dominují softwarovému trhu.


Komentáře