Zemřel Ivan Říčař, stojící za holdingem TTC

Smutná zpráva přišla z TTC Holding - v polovině června totiž ve věku 75 let zemřel Ivan Říčař, bývalý ředitel Výzkumného ústav telekomunikací i jeho transformované podoby TTC Telekomunikace, a člověk, který zásadním způsobem také přispěl k založení TTC Marconi a holdingu TTC.

Zemřel Ivan Říčař, stojící za holdingem TTC


Obě společnosti měly v devadesátých letech a na začátku milénia výrazný podíl na rozvoji veřejné telekomunikační sítě i komunikačních sítí v armádě, státní správě, energetice, dopravě a plynárenství. Významně se podílel i na formování a rozvoji celé skupiny TTC.

Říčař se narodil v Praze, kde také prožil většinu svého života. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT a v rámci studia absolvoval šest semestrů na prestižním Moskevském energetickém institutu. Po ukončení vysoké školy působil rok na západoněmecké Technické univerzitě v Darmstadtu.

Od konce šedesátých let minulého století pracoval v tehdejším Výzkumném ústavu telekomunikací jako výzkumný a později vědecký pracovník. Disertační práci obhájil začátkem sedmdesátých let na ČVUT, kde také získal vědeckou hodnost. V Československu patřil mezi uznávané specialisty v oboru konstrukce měřících přístrojů pro telekomunikace.

V této oblasti také spolupracoval s Institutem pro sdělovací techniku v Berlíně a společností Siemens v Mnichově. Řadu let působil na Elektrotechnické fakultě ČVUT v oborové komisi pro obhajoby doktorských disertačních prací.

Po sametové revoluci zvítězil ve veřejném výběrovém řízení na pozici ředitele státního podniku Výzkumný ústav telekomunikací. Měl výrazný podíl na jeho pozdější privatizaci, přeměně na standardní výrobní podnik a úspěšném startu obchodních aktivit pod novým názvem TTC Telekomunikace.

Ivan Říčař zásadním způsobem přispěl také k založení TTC Marconi, společného podniku TTC Telekomunikace a firmy Marconi z italského Janova. Po ustavení TTC Holding v roce 2007 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem.

Nezastupitelnou roli měl Ivan Říčař také ve vytváření stabilních vztahů s partnery a zákazníky doma i v zahraničí. Mezi svými spolupracovníky si vždy získával přirozenou autoritu nejenom díky svým znalostem a zkušenostem, ale zejména rozvahou a nadhledem, se kterými uměl řešit obtížné situace a hledat smysluplné kompromisy.

Pro své kolegy byl nejen uznávaným šéfem s přirozenou autoritou, ale také člověkem schopným a ochotným pozorně naslouchat ve všech vrstvách mezilidské komunikace, člověkem, který byl v případě potřeby vždy připraven pomoci, člověkem chápajícím a laskavým.Komentáře