Zvýšená poptávka po Linuxu přináší nedostatek odborníků

Linux se stává v posledních letech stále populárnější, což způsobuje řadě firmám problém najít dostatek linuxových odborníků. Respektive není až tak obtížné najít odborníka jen na Linux nebo na Windows, ale je vzácností jsou experti, kteří by ovládali obě dvě platformy. Společnosti navíc kladou stále větší požadavky i na obchodní znalosti a dovednosti.Linux se stává v posledních letech stále populárnější, což způsobuje řadě firmám problém najít dostatek linuxových odborníků. Respektive není až tak obtížné najít odborníka jen na Linux nebo na Windows, ale je vzácností jsou experti, kteří by ovládali obě dvě platformy. Společnosti navíc kladou stále větší požadavky i na obchodní znalosti a dovednosti.

Následující text vám přinášíme ve spolupráci s webem IT News:

Ako sa linuxové zariadenia stávajú čoraz bežnejšími, stávajú sa požadovanými aj linuxoví administrátori či programátori, tvrdí článok na Computerworld.com. Inzeráty lákajúce odborníkov na Linux požadujú najmä skúsenosti s programovaním a dokumentáciou, pričom manažérske skúsenosti sú pre uchádzača plusom.

Títo odborníci dostávajú aj častejšie príplatky, na rozdiel od ich kolegov; skúsení linuxoví administrátori dostávajú vo veľkých aglomeráciách približne o 20% až 30% viac vo forme príplatkov, ako ich kolegovia zo sféry Windows alebo Unix. Tento fakt je dôsledkom toho, že migrácia na platformu Linux umožňuje jednotlivým spoločnostiam znižovať náklady. Tvrdí to spoločnosť Yankee Group, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu.

Nie všetci manažéri sú v otázkach Linuxu zajedno. Zhodujú sa však v jednom, že pri stále častejšom používaní Linuxu je potrebné preškolenie technických pracovníkov. Ľudí z oblasti Windows alebo Unix nie je možné automaticky zaradiť na úlohy spojené s Linuxom - títo ľudia si vyžadujú dodatočné odborné školenia. Napriek tomu u ľudí, ktorí už s nejakým operačným systémom pracovali, existuje určitý predpoklad, že prechod na novú platformu by nemal byť až takým veľkým problémom. Zvlášť to platí pre ľudí z oblasti Unixu, ktorý je Linuxu značne podobný.

Problémom sa javí byť aj flexibilita odborníkov. Nie je až taký veľký problém nájsť odborníka na Linux alebo Windows, ale je vzácne, aby ovládal obidve platformy. V dnešnej dobe kladú spoločnosti požiadavky navyše aj na znalosti biznisu. Často nestačí byť len dobrým odborníkom po technickej stránke, ale je potrebné mať aj prehľad vo sfére obchodu.

Spoločnosti sa s čoraz častejším zavádzaním Linuxu vyrovnávajú rôzne. Niektoré prijímajú expertov na Linux, iné zasa vysielajú svojich zamestnancov na odborné školenia. Na týchto školeniach majú možnosť zamestnanci získať odborné certifikáty. Vyškolení pracovníci potom školia svojich kolegov v práci.
Nenechte si ujít:
Vyplatí se přechod z Windows na Linux?

Wine 1.0: spouštějte Windows aplikace na Linuxu

Ovládne operační systém Linux mobilní svět?

Photoshop na Linuxu se stává realitou

Novell vylepšil u svého podnikového Linuxu podporu virtualizace a správy

Open source - čilý i v deseti letech

Unix patří Novellu, rozhodl soud

Spoločnosti, ktoré zabezpečujú pre svojich zamestnancov dodatočné školenia, by v tejto oblasti mali byť bez ohľadu na úroveň linuxových znalosti zamestnancov obozretné; zvlášť voči konkurencii, ktorá ma o takto preškolených ľudí záujem a mohla by ich získať na svoju stranu.

Zdroj: IT News, Zvýšený dopyt po Linuxe prináša nedostatok odborníkov


Komentáře