Projekt EASY-C slibuje výrazně efektivnější mobilní přenosy dat

Projekt EASY-C, na němž se intenzivně pracuje v německých T-Labs, má výrazně zvýšit efektivitu mobilních sítí.


Stále používanější mobilní přístroje, ale i zabudované systémy a další typy zařízení, kladou rostoucí nároky na přenosové kapacity síťové infrastruktury. Vzhledem k existujícím limitům spektra rádiových frekvencí výzkumníci v německých telekomunikačních laboratořích T-Labs hledají způsoby k jeho co nejefektivnějšímu využití. Tento cíl má projekt označovaný jako EASY-C (Enablers for Ambient Services and sYstems).

Projekt spojuje metody jako je vylepšování anténních systémů, kooperace buněk, rušení interferencí a podobně. Cílem je pak nejen zvýšení efektivity využitého spektra a spolehlivosti přenosu, ale také snížení latence. I když řada zmíněných technik je již známá, EASY-C je podle zástupců T-Labs prvním projektem v celosvětovém měřítku, který klade důraz na implementaci a uvedení těchto technik do praxe.

Zástupci T-Labs považují jeho výsledky za klíčové pro budoucí generaci mobilních komunikačních systémů a také počítají s jeho vlivem na budoucí standardizační aktivity. V rámci laboratoří se také pracuje na možnosti zdokonalení technologie LTE (Long Term Evolution), která je považována za nástupce současných 3G sítí. Video (v angličtině), detailně popisující principy a cíle projektu EASY-C, najdete níže:

 Komentáře