Čeká nás boj s roboty? Představy o budoucnosti jsou velmi protichůdné

Digitalizace stále postupuje a éra, kdy se z lidí a strojů stanou partneři, je téměř za dveřmi. Přesto jsou představy o tom, jak taková budoucnost bude vypadat, prozatím velmi rozpolcené.

Čeká nás boj s roboty? Představy o budoucnosti jsou velmi protichůdné


Vyplývá to z globálního průzkumu mezi 3 800 lídry globálních společností, který zveřejnila společnost Dell Technologies. Polovina očekává, že jim automatizované systémy uvolní čas. Stejné množství z nich je ale opačného názoru.

Pouze 42 procent respondentů se domnívá, že v budoucnu převezmou část jejich úkolů stroje, a oni tak budou v práci spokojenější. S touto tezí ovšem nesouhlasí 58 procent dotázaných.

Pohledy dotázaných osobností se výrazně liší ve vnímání toho, jestli nová nastupující éra představuje příležitost, nebo hrozbu, či jak vážně brát případná rizika, která to přináší. Například

 • 48 procent si myslí, že čím více závisíme na technologiích, tím více můžeme ztratit v případě kybernetického útoku; 52 procent taková hrozba netrápí.
 • 50 procent firemních lídrů volá po jasně daných postupech v případě selhání autonomních strojů; druhá polovina se pro ně nevyslovila.
 • 45 procent říká, že počítače budou nuceny samy rozhodnout, které příkazy jsou dobré a které zlé; naproti tomu 55 procent takovou potřebu nevnímá.

 „Důvody, proč je podnikatelská komunita tak polarizovaná, jsou nasnadě,“ komentuje Jeremy Burton, marketingový ředitel společnosti Dell Technologies. „Na budoucnost existují v zásadě dva protichůdné pohledy. Úzkostí živená představa o zastarávání lidstva, nebo optimistický názor, že technologie vyřeší nejzávažnější společenské problémy. Tyto rozcházející se úhly pohledu mohou organizacím ztěžovat přípravu na budoucnost, která se právě tvoří, a nepochybně narušují úsilí lídrů o prosazení potřebných změn.“

Vzhledem k očekávání velkých změn – poháněných exponenciálně narůstajícím objemem dat a množstvím aplikací, výpočetního výkonu a konektivity nutné k jejich využití – podle 56 procent oslovených se budou muset školy soustředit na výuku dovedností, spíše než na obsah.

Jejich úkolem totiž bude připravit žáky na povolání, která ještě neexistují. To potvrzuje prognóza organizace IFTF, že 85 procent povolání, kterým se budeme věnovat v roce 2030, zatím ještě neexistuje.

 

Narážení na bariéry

Mnoho podniků navíc nedokáže dostatečně rychle reagovat, aby zvládly překonat běžné bariéry, jež jim brání fungovat jako úspěšná digitální firma. Jen 27 procent firem se domnívá, že jsou skutečnými lídry ukazujícími cestu ostatním, a zapojují digitální technologie do všeho, co dělají.

Dalších 42 procent společností neví, jestli budou v příštím desetiletí konkurenceschopné. Většina (57 procent) si není jistá, jestli je schopna se změnami udržet tempo.

Hlavní bariéry bránící být v roce 2030 a později úspěšnou digitální firmou:

 1. Chybějící digitální vize a strategie: 61 procent
 2. Nedostatečná připravenost pracovníků: 61 procent
 3. Technologická omezení: 51 procent
 4. Časová a finanční omezení: 37 procent
 5. Zákony a regulace: 20 procent

 

Lídři jsou možná rozdělení ve svém pohledu na budoucnost i na to, jaké překážky brání změnám. Vzácně se ale shodují, že transformace je pro jejich podniky nevyhnutelná. Převážná většina podniků dokonce věří, že do pěti let na cestě k transformaci výrazně pokročí, bez ohledu na to, s jakými problémy teď zápasí.

Cíle, kterých pravděpodobně do pěti let dosáhnou:

 • Účinná obrana proti kybernetickým útokům: 94 procent
 • Poskytování vlastní produktové nabídky v podobě služby: 90 procent
 • Dokončení přerodu na softwarově definovanou firmu: 89 procent
 • Výzkum a vývoj budou posouvat organizaci vpřed: 85 procent
 • Nabídka hyperpropojených zákaznických prostředí s prvky virtuální reality (VR): 80 procent
 • Využití umělé inteligence k předvídání zákaznických požadavků: 81 procent

Následující tabulky shrnují předpovědi podnikových lídrů k budoucnosti a ilustrují jejich protichůdné názory na budoucí vliv technologií v našem životě, práci a podnikání obecně:

 

Náš život

Předpověď

Souhlasím

Nesouhlasím

Automatizované systémy nám budou šetřit čas.

50 procent

50 procent

Lidé o sebe budou lépe pečovat díky zařízením pro sledování zdravotního stavu.

46 procent

54 procent

Lidé budou vstřebávat a spravovat informace zcela novými způsoby.

54 procent

46 procent

Chytré stroje budou fungovat jako správci našeho života a propojovat nás se zbožím a službami přesně na míru.

43 procent

57 procent

Bude těžší se od technologií odpojit.

42 procent

58 procent

 

Naše práce

Předpověď

Souhlasím

Nesouhlasím

Budeme produktivnější díky většímu podílu spolupráce.

49 procent

51 procent

Budeme s prací spokojenější, protože úkoly, které nás obtěžují, přenecháme inteligentním strojům.

42 procent

58 procent

Školy budou muset učit nikoli obsah, ale spíš dovednosti, jak se učit, aby žáky a studenty připravily na povolání, která ještě neexistují.

56 procent

44 procent

Budeme se učit při práci s pomocí rozšířené reality.

46 procent

54 procent

Nejsme si jisti, jak bude příštích 10–15 let vypadat pro náš obor, natož pro naše zaměstnance.

50 procent

50 procent

 

Podnikání

Předpověď

Souhlasím

Nesouhlasím

Budou nutné jasně dané postupy v případě selhání autonomních strojů.

50 procent

50 procent

Čím více závisíme na technologiích, tím více můžeme ztratit v případě kybernetického útoku.

48 procent

52 procent

Počítače budou potřebovat dešifrovat, které příkazy jsou dobré a které zlé.

45 procent

55 procent

Budeme součástí globálně propojené pracovní síly pracující na dálku.

49 procent

51 procent

Technologie propojí toho správného člověka s tím správným úkolem ve správnou dobu.

41 procent

59 procent

 

Úvodní foto: © innovari - Fotolia.com


Komentáře