Greenpeace hodnotí velké výrobce elektroniky

Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace vydala novou verzi svého „Průvodce zelenější elektronikou“, ve kterém hodnotí 18 významných výrobců elektroniky za jejich zásluhy na eliminování toxických součástí ve výrobcích a za další ekologicky záslužné aktivity.Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace vydala novou verzi svého „Průvodce zelenější elektronikou“, ve kterém hodnotí 18 významných výrobců elektroniky za jejich zásluhy na eliminování toxických součástí ve výrobcích a za další ekologicky záslužné aktivity.

Co se týká toxických materiálů, zaměřuje se Greenpeace hlavně na obsah polyvinylchloridu, známého pod zkratkou PVC, a dále pak bromovaných zpomalovačů hoření, označovaných jako BFRs. PVC patří mezi nejznámější typ plastické hmoty, ovšem během její výroby, spotřeby i likvidace vznikají nebezpečné toxické látky jako například dioxiny. BFRs jsou skupinou více jak sedmdesáti sloučenin bromu, které se používají jako přísada mající za cíl zabránit hoření nebo zpomalit šíření ohně. Riziko jejich používání však tkví v tom, že mají tendenci akumulovat se v živých organismech a mohou ovlivnit vývoj nervové soustavy či kostry. Další skutečností, kterou Greenpeace ve svém průvodci kladně hodnotí je recyklace produktů a zpětný odběr dosloužilých modelů. Při svém hodnocení pak vychází v prvé řadě z informací, uvedených na webových stránkách výrobců.

V posledním „Průvodci zelenější elektronikou“ se společnosti umístily následovně (od nejvyššího místa k nejnižšímu):

1. Sony Ericsson
2. Samsung
3. Sony
4. Dell, který se o čtvrtou příčku dělí se společností Lenovo
5. Toshiba
6. LG Electronics
7. Fujitsu-Siemens
8. Nokia
9. Hewlett-Packard
10. Apple
11. Acer
12. Panasonic
13. Motorola
14. Sharp
15. Microsoft
16. Philips
17. Nintendo
Nenechte si ujít:
Myslete ekologicky, nabádá firmy Sun

Mobilní pracovní stanice Lenovo: Výkon i ekologie

Ochrana životního prostředí vrací dividendy

Výrobce mobilních telefonů Sony Ericsson si získal sympatie Greenpeace hlavně proto, že plánuje do začátku roku 2008 přestat používat BFRs ve všech svých produktech a PVC nevyužívá již od roku 2006. Několik bodů v hodnocení však společnost Sony Ericsson stál fakt, že výzkumníci od Greenpeace zjistili, že program zpětného odběru starých přístrojů, zmiňovaný v Thajsku, Rusku, Argentině a Indii vůbec neexistuje.

Na spodních příčkách se naopak umístily společnosti, jejichž výrobky buď obsahují příliš vysoké množství toxických látek a nebo informace o nich nejsou veřejně k dispozici. To byl případ Nintenda (mimo jiné výrobce konzole Wii) a Microsoftu, který zde organizace Greenpeace zkoumala hlavně pro jeho herní konzoli Xbox 360. U Nintenda výzkumníci z Greenpeace neobjevili buď žádné nebo velmi kusé informace o toxických materiálech, stejně tak jako o možnostech recyklace. Nintendo se však brání tím, že jeho výrobky splňují ekologické standardy, které společnost pro své výrobky sama vytvořila. U Microsoftu je situace opačná, údaje k dispozici sice jsou, ale podle Greenpeace je v Xboxu 360 obsaženo jak PVC, tak BFRs, neexistuje žádný program zpětného odběru a recyklace je možná pouze v Evropě a ne v dalších částech světa.

Příručku zelenější elektronikou vydává Greenpeace každé tři měsíce od srpna 2006 a je dostupná na webu této ekologické organizace.

Přečtěte si také:
Myslete ekologicky, nabádá firmy Sun
Mobilní pracovní stanice Lenovo: Výkon i ekologie
Ochrana životního prostředí vrací dividendy


Komentáře