IBM nabídne komplexní podporu vývoje mobilních aplikací

Společnost IBM by chtěla přenést princip vývojového prostředí WebSphere i do vývoje vnitropodnikových mobilních aplikací.

IBM nabídne komplexní podporu vývoje mobilních aplikací


IBM letos koupila společnost Green Hat, která jí chyběla do mozaiky komplexního prostředí pro vývoj a testování mobilních aplikací v rámci podniku. Díky tomu bude moci IBM údajně uplatnit své zkušenosti s aplikačním middlewarem i ve světě mobilních aplikací. Společnost chce podnikům nabídnout ucelené prostředí, ve kterém bude možno dohlédnout na celý životní cyklus mobilních aplikací doslova od kolébky do hrobu.

„Můžeme nabídnout jedinečné služby, protože dokážeme dohlédnout na celý vývoj,“ řekl Leigh Williamson, uznávaný odborník z výzkumné divize IBM, který je také členem týmu zabývajícího se  strategií mobilního softwaru. „Naši konkurenti se vždy soustředí pouze na jednu oblast, zatímco my nahlížíme na celý proces vývoje holisticky v rámci celého životního cyklu.“

Podle Williamsona doporučuje IBM svým zákazníkům, aby při vytváření mobilních aplikací používali více způsobů testování včetně automatizovaných testů na „paletě modelových zařízení“ tvořenou velkým počtem různých mobilních přístrojů. „Společnosti jako Apple, Google nebo Microsoft vytvářejí pouze jakási sila mobilních aplikací a nezaměřují se na nic jiného,“ pokračoval Williamson. „Kdežto naše strategie je pomáhat firemním zákazníkům stavět mosty mezi těmito sily.“

Williamson dále vysvětlil, že zaměření IBM na oblast mobilních přístrojů jen odráží současný trend firemního trhu, který postupně přechází k mobilním přístrojům, jak je tomu vidět v rostoucích počtech smartphonů a tabletů v podnikovém prostředí. „Odvětví IT si začalo uvědomovat, že všichni budou k datům přistupovat z mobilních přístrojů, tedy nejen notebooků, ale i tabletů a chytrých telefonů,“ řekl také. „Pokud nebude mít podnik mobilní kanál, začne velmi rychle ztrácet svou pozici na trhu. Oni se ale nyní hlavně musí zamyslet nad tím, k čemu a jak mohou využít pokročilé funkce mobilních zařízení jako jsou kamery nebo jednotky GPS bez toho, aby na tom neprodělali košili.“Komentáře