Interaktivní 3D model lidského těla přehledně zobrazuje zdravotní informace pacienta

Vědci společnosti IBM představili prototyp vizualizačního softwaru, který umožňuje lékařům pracovat s lékařskými daty stejně jako s pacienty, tedy pohledem na lidské tělo.Vědci společnosti IBM představili prototyp vizualizačního softwaru, který umožňuje lékařům pracovat s lékařskými daty stejně jako s pacienty, tedy pohledem na lidské tělo.
Technologie umožňuje lékařům vizualizovat lékařské záznamy pacienta na trojrozměrném znázornění lidského těla. Tato inovativní metoda vizualizace, zvaná Anatomic and Symbolic Mapper Engine (ASME), umožňuje lékaři spustit vyhledávání relevantních lékařských záznamů klepnutím myší na určitou část zobrazeného pacientova těla.
„Je to jako Google Earth pro tělo,“ řekl vědec IBM Andre Elisseeff, který vede zdravotnické projekty v IBM Zurich Research Lab. „Ve snaze o urychlení přechodu na elektronické zdravotní záznamy jsme se pokusili usnadnit zdravotnickému personálu přístup k informacím. Spojení lékařských dat s vizuálním znázorněním podstatně usnadní práci s nimi, což přispěje k lepší péči o pacienty.“
Například když dnes pacient navštíví ordinaci lékaře a stěžuje si na bolest v zádech, doktor se pacienta zeptá na minulé potíže, které si pamatuje, provede zkoušky a vizuálně i fyzicky pacienta prohlédne. Potom si obvykle projde složku papírových záznamů, ale s největší pravděpodobností nebude mít přístup k úplné historii pacienta, ve které by mohl dohledat podobné problémy.
Systém ASME umožní lékaři kliknout myší na určitou část trojrozměrného zobrazení lidského těla – třeba právě na páteř – a okamžitě vidět všechny dostupné historické záznamy a informace o páteři pacienta včetně textových záznamů, výsledků laboratorních testů a radiologických snímků nebo snímků vytvořených metodou magnetické rezonance. Pokud se lékař bude zajímat jen o informace související s určitou částí páteře, může si tuto část v zobrazení přiblížit. Může rovněž specifikovat parametry vyhledávání podle času a jiných hledisek.
Pomocí vyspělých metod strojového učení a nejmodernějších technik trojrozměrného modelování překonali vědci IBM hlavní technické problémy včetně integrace heterogenních zdrojů dat a složitých informací v textové podobě – takzvaných nestrukturovaných dat – a podařilo se jim smysluplně a přehledně provázat tato data s anatomickým modelem. ASME k překlenutí grafického znázornění a textových dokumentů používá mezinárodní lékařské názvosloví Snomed, jež zahrnuje zhruba 300 000 lékařských pojmů.
Do budoucna budou vědci zkoumat možnosti integrace rozpoznávání řeči a ovládání ASME mluveným slovem.


Komentáře