Jak vznikl Ribbon, aneb proč je uživatelské rozhraní Office 2007 jiné?

Již při prvním pohledu na Office 2007 je zřejmé, že tento produkt nabízí, oproti jeho předchozím verzím, zcela odlišný způsob ovládání. Je velmi zajímavé sledovat, jakým vývojem návrh uživatelského rozhraní procházel a co všechno bylo potřeba v rámci několika let vývoje prozkoumat. Na následujících řádcích se stručně na vývoj Office 2007 podíváme.


Již při prvním pohledu na Office 2007 je zřejmé, že tento produkt nabízí, oproti jeho předchozím verzím, zcela odlišný způsob ovládání. Je velmi zajímavé sledovat, jakým vývojem návrh uživatelského rozhraní procházel a co všechno bylo potřeba v rámci několika let vývoje prozkoumat. Na následujících řádcích se stručně na vývoj Office 2007 podíváme.

Co to je Ribbon, proč vznikl

Ribbon (česky označovaný jako "pás karet") je panel obsahující tlačítka a ikony, který je umístěný v horní části okna aplikace. Panel obsahuje veškeré funkce, které program poskytuje, uspořádané do záložek.

Ribbon byl vytvořen hlavně proto, aby byly uživateli jednotlivé funkce aplikace snadněji a rychleji přístupné za použití menšího množství kliknutí. Tím, že jsou všechny funkce a příkazy aplikace sloučeny do souvisejících skupin a umístěny pouze v jednom, snadno rozeznatelném místě, uživatel už nemusí prohledávat několikaúrovňová menu a množství nástrojových lišt, aby nalezl požadovaný příkaz.

Trocha historie

První verze Office byla dokončena v roce 1989, měla pouze 2 panely nástrojů a necelých 50 příkazů v menu. V případě Wordu to byl vlastně takový vylepšený Notepad. Následovaly další a další verze, které, co se týče ovládání a poskytovaných funkcí, v podstatě kopírovaly své předchůdce. Vždy přibyly nové funkčnosti nebo panely, přičemž grafické rozhraní bylo více či méně zachováno.

Již v roce 1997, při představení Office 97, si asi nejen tvůrci samotní uvědomili, že se z Office stává produkt, který je přeplněný funkcemi a panely, mezi kterými se uživatelé jen velmi těžko orientují. Proto byla v roce 2000 představena další verze. Počet panelů nástrojů se sice rozrostl na neuvěřitelných 23, ale zároveň přišli tvůrci Office s nápadem, jak uživateli ulehčit práci - představili tzv. Inteligentní menu. Pokud uživatel delší dobu nevyužil určitou funkčnost, byla skryta. Ve skutečnosti však měl tento nápad mnohdy opačný efekt, neboť se často stávalo, že se uživatelé v aplikaci ještě více ztráceli a prohluboval se pocit, že nad produktem nemají přehled.

Když byl pak o 3 roky později představen Office 2003 (se svými 31 panely nástrojů a více než 250 příkazy v menu), uživatelům - vzhledem k množství otevřených panelů a sekundárních oken - v podstatě nezbývalo příliš místa pro vlastní práci. Tvůrcům Office bylo jasné, že je potřeba vymyslet jiný způsob ovládání Office produktů, který by byl více pochopitelný, přehlednější a v neposlední řadě uživatelsky příjemnější. Cílem bylo přijít se zajímavou, neotřelou, dalo by se říci i průkopnickou myšlenkou, jak k uživatelskému rozhraní přistupovat.

Specifika Office 2007

Bylo by unáhlené se domnívat, že Office 2007 je "jen o Ribbonu". Ribbon je pouze jednou ze 14 změn, které byly představeny s Office 2007.

Příkladem takového uživatelsky příjemného vylepšení je např. "dynamický náhled", který umožňuje okamžitě zobrazit (dočasný) výsledek zvoleného formátování při pouhém podržení myši nad vybranou "galerií" - neboli přednastaveným, nejčastěji využívaným formátováním. Dočasné formátování zmizí ihned poté, jakmile ukazatel myši opustí prostor s galeriemi, anebo je aplikováno, jakmile uživatel svou volbu potvrdí, neboli vybere jednu z galerií. Jinými slovy to znamená, že uživatel nemusí několikrát měnit a opět vracet zpět zamýšlenou změnu až do doby, kdy je s výsledkem spokojen, ale změna se projeví okamžitě.

Vývoj Ribbonu

Tvůrci nového Office nechtěli návrh nového uživatelského rozhraní za žádných okolností podcenit. Právě uživatelské rozhraní představuje důležitý komunikační prostředek mezi softwarem a uživatelem. Uživatel se v něm musí snadno orientovat a vědět bez dlouhého hledání, kde má najít požadovanou funkčnost. Uživatelskému rozhraní byl proto podřízen celý proces vývoje Ribbonu.

Výzkum

Výzkum byl zaměřen zejména na podrobné zkoumání práce uživatelů s navrženými prototypy rozhraní. Hojně byly pořizovány video záznamy uživatelů pracujících s Office. Návrh nového Office rozhodně nebyl brán na lehkou váhu. Bylo natočeno přes 10.000 hodin videa. Například jednoho dobrovolníka, kterého pokaždé, když pracoval s produkty Office, snímalo osm kamer najednou (snímání probíhalo jeden měsíc).

Tvůrci Office rovněž rozeběhli kampaň, během které byly nasbírány neuvěřitelné 3 miliardy záznamů od uživatelů. Jen za posledních 90 dní sběru podkladů získali tvůrci Office 352 milionů "kliknutí" ve Wordu. Nasbíraná data poskytla nejen přesný obrázek o tom, kolikrát byla jaká funkčnost za sledované období používána, zda byla spouštěna spíše pomocí klávesových zkratek, menu nebo nástrojových lišt, ale rovněž jak na sebe jednotlivé příkazy nejčastěji navazují. Co např. uživatelé nejčastěji udělají s textem poté, co označili vybraný text tučně?

Tvůrci Office se tedy mj. zamýšleli nad tím, jak spolu jednotlivé funkčnosti souvisejí. Jejich cílem bylo vytvořit několik skupin navzájem provázaných funkčností, díky kterým budou uživatelé používat Office víc intuitivně. Využili k tomu speciální software s názvem "Sort It", ve kterém uživatelé podle intuice zařazovali jednotlivé funkčnosti do skupin. Většinou se uživatelé o umístění funkčnosti shodli. V několika nejednoznačných případech - např. u čísel stránek se 50% dotázaných domnívalo, že jsou součástí menu "Vložit", zatímco zbylých 50% si myslelo, že jde o součást "Nastavení stránky" - pak tvůrcům Office nezbývalo než zvolit jednu z variant.

Prototypy

V průběhu vývoje uživatelského rozhraní vzniklo velké množství funkčních prototypů a přes 25.000 grafických návrhů.

Jedním ze zajímavých prototypů byla aplikace s tzv. "odkladištěm". Odkladiště si lze představit jako pruh v horní části okna aplikace, ve kterém se v průběhu práce s dokumentem objevovaly jednotlivé typy "objektů", s nimiž uživatel pracoval - tedy v začátku (např. v případě Excelu) to byl sešit, později např. graf nebo pivotní tabulka. Poklepem myší na vybraný objekt uživatel vyvolal podrobnější nástroje vztahující se k danému objektu.

Ribbon, jak je známý dnes, prošel od prvního nápadu tvůrců Office v říjnové noci 2003, a to uspořádat ovládací prvky do záložek, dlouhý vývoj. Pár hodin po prvním nápadu se záložkami vznikla myšlenka uspořádat příkazy v rámci zvolené záložky do skupin, aby se uživatelé lépe orientovali. Nedlouho poté navázali nápadem ukazovat v záložkách galerie (místo textového popisu formátování ukázat obrázek, jak by vypadal výsledek).

Tvůrci Office přemýšleli i nad tím, jak přesně by měl Ribbon fungovat. Budou v každé záložce Ribbonu skupiny, které se vysunou (a zobrazí svůj obsah) pokaždé, když na ně uživatel klikne? Nebo se detailní obsah skupiny zobrazí jen tím, že na ni uživatel ukáže myší? Tyto a mnoho dalších nápadů bylo vtěleno do podoby prototypů. Na nich se v laboratořích zkoušelo, jak snadno a uživatelsky příjemně se s aplikací pracuje.

Vyhodnocení

Poslední fáze vývoje nového Office – vyhodnocení - mohla začít, až když měli tvůrci Office k dispozici záznamy o spokojenosti uživatelů s jednotlivými prototypy.

Při vyhodnocení se braly v potaz nejen různé úrovně zkušeností uživatelů (od začátečníků po profesionály), ale rovněž různé zvyklosti dané jejich původem. Testování probíhalo ve 4 různých státech najednou. Do testování beta verze produktu byly zapojeny 3 miliony uživatelů, pro každého z nich přitom platilo, že nový Office používal nejméně dva měsíce. Jedině tak se uživatelé dostali do potřebné úrovně rutinního používání, kdy se teprve ukázaly případné nedostatky toho kterého prototypu.

Závěr

Praktické zkušenosti a kladné ohlasy potvrzují, že nový Office vskutku zefektivnil a usnadnil práci. To ostatně ověřují i sami uživatelé, kteří se - poté, co si na nový Office zvyknou - neradi vracejí k jeho předcházejícím verzím. Zároveň se ukazuje, že vyvinout nové, profesionální, neotřelé, opravdu přívětivé uživatelské rozhraní není výsledkem práce několika šikovných grafiků a několika týdnů. Jak se investice vyplatila, ukazuje výsledek.

Autorka pracuje jako technologický konzultant společnosti Aquasoft.Komentáře