Komu dnes patří Delphi aneb kdo je Embarcadero

O novinkách ve vývojářském světě poskytl rozhovor redakci Computerworldu Ing. Richard Kubát, ředitel společnosti Borland.Redakci Computerworldu poskytl rozhovor Ing. Richard Kubát, ředitel společnosti Borland (na fotografii pod článkem).

CW: Borland prodal celou skupinu vývojových nástrojů a později samostatnou dceřinou společnost CodeGear u nás zatím méně známé společnosti Embarcadero. Můžete tuto firmu krátce charakterizovat?

RK: Společnost Embarcadero Technologies byla založena v roce 1993. Jde o soukromě vlastněnou firmu, která se po akvizici CodeGear stala největším nezávislým dodavatelem systémových nástrojů. Slovo "nezávislý" je tady důležité, protože produktové řady přinášejí širokou škálu podporovaných operačních i databázových systémů a dávají tak uživatelům skutečnou nezávislost na prostředích, která používají. Cílovou skupinou zákazníků jsou přednostně databázoví profesionálové a aplikační vývojáři; dodávané nástroje jsou určeny pro návrh, tvorbu a provoz systémů v prostředích podle vlastní volby jejich uživatelů. Embarcadero má dnes více než 3 milióny zákazníků z cílové skupiny, která užívá některý z dodávaných integrovaných nástrojů. Další fakta o společnosti v češtině se dají najít na stránkách místního zastoupení.

CW: Proč majitel společnosti Embarcadero vlastně kupoval CodeGear?

RK: Tahle transakce spojila dva velice podobné obchodní modely a dvě produktové řady, které se ideálně doplňují. Pro snadnou manipulaci s hromadnými daty potřebujete používat aplikace a na druhé straně jen málokterá aplikace se obejde bez připojené databáze. Proto byla integrace CodeGear pro Embarcadero naprosto přirozeným obchodním tahem, po jehož uskutečnění může zákazníkům nabídnout úplnou řadu produktů pro návrh, vývoj, správu a optimalizaci aplikací a jejich databází. Myslím, že pro zákazníky je to dobrá zpráva, protože se zvýšil záběr a prohloubila funkčnost dodávaných nástrojů pro celý cyklus vývoje software a tím pádem i produktivita vývojových týmů.

CW: Budete asi souhlasit, že jméno Embarcadero není v Evropě tak známé jako jméno Borland. Nemáte obavu, že to ovlivní pohled na vývojové nástroje, které lidé léta kupovali pod značkou Borland?

RK: Přiznám otevřeně, že mnozí uživatelé populárních nástrojů jako Delphi, C++Builder, JBuilder nebo InterBase si na nové jméno firmy špatně zvykají, je na ně moc dlouhé a všelijak jej komolí. Přece jen skoro 25 let dodával nástroje Borland a tak se leckomu jméno dodavatele vypálilo do paměti. Zvyk je prostě železná košile.

Jméno Embarcadero je ale velmi dobře známé v komunitě databázových vývojářů již více než 15 let. Je to společnost původně zaměřená svým výrobním programem na databázové vývojáře a stoprocentně se soustřeďuje na zvyšování jejich produktivity – a to samé vlastně platilo i o CodeGear (a dříve Borlandu) v oblasti tvorby aplikací. Zpětná vazba od vývojářů z celého světa, kteří se jména nového majitele práv na vývojové nástroje nezalekli, je kladná. Vývojáři vítají skutečnost, že vývojové nástroje jsou nyní rozšiřovány a vylepšovány společností, která má o jejich další rozvoj skutečný zájem a na kvalitě produktů je to znát. Po minulých letech, kdy vývojové nástroje nebyly cílem zásadních investic, je to velice vítaná změna.

Všimněte si, co sloučená firma dokázala během pouhých tří měsíců po akvizici: přinesla na trh nové verze vývojových nástrojů Delphi 2009 a C++Builder 2009 a novou verzi databázového systému InterBase 2009. Integrovala nástroje Delphi a C++Builder s produktem ER/Studio, klíčovým produktem Embarcadero pro databázové architekty. Oznámen byl nový produkt Delphi Prism, který je těsně před uvedením na trh. Na tři měsíce to podle mne není málo.

CW: Co tedy akvizice znamená pro stávající a budoucí uživatele vývojových nástrojů CodeGear?

RK: Sloučená firma bude dodávat širší spektrum integrovaných nástrojů pro vývoj databází a aplikací a zákazníci získávají možnost návrhu (pomocí nástrojů pro vizualizaci dat a kódu), tvorby (pomocí nástrojů pro tvorbu, optimalizaci a nasazování do provozu) a běhu (pomocí nástrojů pro správu systémů) svých projektů.

CW: Co znamenají názvy DatabaseGear a CodeGear, které vidíme na webových stránkách Embarcadero?

RK: Změna jména dodavatele vždy přináší komplikace a zvyknout zákazníky na nové jméno stojí spoustu úsilí a samozřejmě i peněz. Možná si vzpomenete, jaké komplikace přineslo například přejmenování Borland na Inprise a pak zase vynucený návrat ke jménu původnímu. Dobře zvolené a známé jméno je prostě velkým bohatstvím, se kterým se nehazarduje. Proto padlo rozhodnutí zachovat po akvizici jméno CodeGear jako jméno oddělení, které dodává nástroje pro aplikační vývojáře. Pro oddělení dodávající nástroje pro databázové vývojáře byl zvolen název DatabaseGear. V současnosti dodává Embarcadero nástroje pro různé programovací jazyky i pro různé databázové platformy – oddělení DatabaseGear obsahuje nástroje především pro databázové platformy Oracle, MS SQL Sever, IBM DB2 a Sybase, zatímco oddělení CodeGear poskytuje vývojová prostředí pro nejmodernější programovací jazyky: Java, C++, Delphi, PHP a Ruby on Rails.

CW: Nestane se, že vývojové nástroje CodeGear budou ve společnosti Embarcadero méně důležité kvůli tomu, že tato společnost má tradici spíše v databázových nástrojích?

RK: To si rozhodně nemyslím. Embarcadero se zabývá vším kolem vývoje. Před akvizicí měly společnosti Embarcadero i CodeGear podobné obraty, prodejní strategie i produktové filosofie. V Embarcaderu se nerozhodli koupit jen ty nejúspěšnější technologie jako Delphi nebo C++Builder; do spojené společnosti přešly i kompletní výzkumné a vývojové týmy a dokonce i týmy obchodní. Z vlastní zkušenosti vidím, že všichni mí zahraniční kolegové tuto změnu uvítali, protože získali zázemí společnosti, která má záměr investovat a nadále výrobní program rozvíjet.
Podle výzkumů společnosti IDC se počet vývojářů zvýší z asi 13 miliónů v roce 2007 na cca 17 miliónů v roce 2011. To je pro Embarcadero výborná zpráva, protože se otevírají další možnosti a souběžná práce na dalším vývoji produktových řad CodeGear i DatabaseGear najde svou odezvu v rostoucí komunitě vývojářů. Pro místní zastoupení to znamená nejen jistotu dalšího vývoje, ale i pokračování spolupráce s lidmi, které dobře známe a kteří dobře znají nás. To v obchodě hodně pomáhá, nemyslíte?

CW: Kdo jsou typičtí zákazníci pro nástroje DatabaseGear? Co jim vlastně nabízíte?

RK: Typickým zákazníkem pro nástroje DatabaseGear jsou vývojáři a správci podnikových databází a zvláště ti, kteří potřebují pracovat s databázemi od více než jednoho dodavatele. Produkty DatabaseGear pokrývají hlavní oblasti životního cyklu vývoje databází. První a velice důležitou oblastí je návrh databází. Produkt ER/Studio umožní architektům navrhnout a do detailu pochopit struktury databází v rámci celé firmy, umožnit transformaci dat, jejich migraci či integraci. Další oblastí je programování databází – vývojáři mohou použít integrované vývojové prostředí nezávislé na databázové platformě s názvem RapidSQL pro zrychlení databázového vývoje a nástroj DBOptimizer pro profilování a ladění kódu v jazyce SQL. Aplikační programátoři, kteří potřebují výkonné integrované prostředí pro vývoj kódu v SQL, na jehož komfort jsou zvyklí z vývojářských nástrojů, mohou použít nástroj PowerSQL. A konečně správa a administrace: DBArtisan pomůže administrátorům se správou všech databází v podniku z jediné pracovní stanice bez ohledu na to, o jakou jde databázovou platformu; produkt zajistí maximální dostupnost, výkon a zabezpečení všech databází. Nástroj Change Manager poskytuje mocnou sadu nástrojů pro zjednodušení a automatizaci změn v databázích. To jsou pouze příklady, nástrojů je samozřejmě více.

CW: Jaké jsou nejbližší plány pro vývojové nástroje řady CodeGear?

RK: V září 2008 jsme oznámili nové verze vedoucích vývojových nástrojů pro platformu Win32, tedy Delphi 2009 a C++Builder 2009. Nové vlastnosti Delphi 2009 zahrnují podporu Unicode, generika, anonymní metody a nové či rozšířené komponenty VCL. Nový C++Builder 2009 přinesl předběžnou podporu normy C++0x, knihovny Boost, implementaci ISO C++ Library Technical Report, podporu Unicode, vylepšenou kompatibilitu s Delphi a interaktivní dvoucestné modelování LiveSource, takže změny modelu jsou okamžitě promítány do kódu aplikací a změny zdrojového kódu se okamžitě promítají do modelu v UML. Zároveň jsme začali dodávat novou verzi databázového serveru se zabudovanou podporou symetrických víceprocesorových systémů InterBase 2009. Tyto produkty se samozřejmě budou vyvíjet i nadále.

PWC: To jsou nástroje pro platformu Win32, ale co bude Embarcadero nabízet v oblasti .NET nebo Java?

RK: Od největšího nezávislého dodavatele nástrojů se přirozeně očekává, že bude poskytovat podporu různým platformám a různým jazykům, tedy kompilovaným, řízeným i dynamickým. Takže: pro Javu máme vývojové prostředí JBuilder a kdo používá nástroje založené na otevřené platformě Eclipse, může si k nim přidat kousky funkčnosti JBuilderu, tedy zásuvné moduly s názvem JGear pro dvoucestné modelování, optimalizaci aplikací nebo týmový vývoj. Na obzoru je nový JBuilder. Oznámen byl nový produkt Delphi Prism pro vývoj aplikací pro platformy .NET a Mono a cílové systémy Windows, Linux a Mac OS X. Spolu s uvedením Delphi Prism přijde na trh i nové RAD Studio 2009, které jej bude obsahovat. Pro vývojáře v PHP máme Delphi for PHP a pro vývojáře v Ruby on Rails máme nástroj 3rdRail pro jazyk Ruby, jehož nová verze 2.0 přijde též zanedlouho. Kromě InterBase máme i databázový nástroj Blackfish SQL, plně řízený transakční databázový stroj s minimálními nároky na paměť a odpovídající normě SQL, který je možno zabudovat do aplikací pro platformy .NET a Java. V plánu je i integrace nástrojů pro týmovou spolupráci do všech vývojových nástrojů.

A tohle je pouhý začátek, další novinky se chystají i v oblasti nástrojů DatabaseGear: nedávno byla uvedena nová verze nástroje Change Manager, nových verzí se již brzy dočkají nástroje ER/Studio, RapidSQL a DBArtisan.

Tradičně též podporujeme školství nabídkou velice nízkých cen vývojových nástrojů a na začátek roku 2009 chystáme nové verze produktů vhodných především pro studenty: Turbo Pascal, Turbo C++ a Turbo Ruby. V průběhu 1. pololetí roku 2009 též plánujeme novou verzi vývojového prostředí PowerSQL 2.0.

CW: Plánuje Embarcadero integrovat nástroje CodeGear a DatabaseGear do jediného řešení?

RK: Docela určitě – integrační plány existují od samého začátku procesu akvizice. Už jsem se zmiňoval o tom, že nástroje Delphi a C++Builder v edicích Architect obsahují integrovaný nástroj ER/Studio pro návrh databázových schémat. Embarcadero plánuje další integrace produktů tak, aby zákazníci mohli být produktivnější a jejich práce na projektech byla rychlejší a méně namáhavá. Cílem není poskytovat řešení typu ALM nebo systémy ERP, při jejichž nasazení do provozu musí vývojové týmy měnit zaběhlý způsob práce. Cílem Embarcadera je trvale vylepšovat každodenní život vývojářů.

Obecně se dá říci, že v dlouhodobém plánu jsou produkty zahrnující další integraci nástrojů pro více úloh či rolí v rámci podniku a integrované balíky nástrojů se zvýhodněnými cenami.

CW: Proč si v ČR a SR vybrala společnost Embarcadero pro své zastoupení právě společnost Borland s.r.o.? Co má s těmito produkty společného Borland?

RK: Embarcadero má partnery či zastoupení ve 29 zemích celého světa. Historicky jsou někteří partneři dřívějšími partnery Embarcadero, jiní dřívějšími partnery CodeGear (Borland). Záměr je vybudovat síť zastoupení, která budou podporovat celé produktové řady, ať již jsou to nástroje DatabaseGear nebo CodeGear. Pro ČR a SR padla volba na Borland s.r.o. ze dvou důvodů. Především společnost Borland s.r.o. podepsala smlouvu o spolupráci s Embarcaderem ještě před tím, než vůbec vzniknul záměr odkoupit CodeGear od společnosti Borland. Druhým a podle mne pádnějším důvodem je fakt, že Borland s.r.o. se stará o prodej a podporu vývojových nástrojů řad Delphi, C++Builder a všech ostatních již od roku 1994 a vydržel s nimi lepší i horší časy, takže volba pokračovat se stejnými lidmi byla pro Embarcadero víceméně přirozená.

Osobně si ale myslím, že jde o řešení pouze na přechodnou dobu. Borland s.r.o. je společným podnikem s Borland Software Corporation, takže odtržení samostatného zastoupení Embarcadero na sebe nejspíš nedá dlouho čekat; zvlášť v době, kdy má prodej nástrojů Borland pro správu životního cyklu aplikací (ALM) a především nástrojů pro funkční a zátěžové testování trvale stoupající tendenci. Dávám tomu sám tak rok, maximálně rok a půl, pak předpokládám rozdělení firmy na dva samostatné subjekty: zastoupení Borland a zastoupení Embarcadero. Načasování ale hodně závisí na celkových výsledcích našeho hospodaření po dobu současné finanční krize.

Richard Kubát, ředitel společnosti Borland


Komentáře