Představen virtuální tlumočník do znakové řeči

Systém SiSi (Say It Sign It, Řekni to, ukaž to), jež automaticky převádí mluvená slova do znakové řeči, kterou předvádí animovaná postava, tzv. avatar, vyvinuli výzkumníci společnosti IBM. MSystém SiSi (Say It Sign It, Řekni to, ukaž to), jež automaticky převádí mluvená slova do znakové řeči, kterou předvádí animovaná postava, tzv. avatar, vyvinuli výzkumníci společnosti IBM. Modul rozpoznávání řeči převádí mluvené slovo do textové podoby, intepretované následně prostřednictvím SiSi do gest, jimiž je rozhýbána animovaná postava mluvící znakovou řečí.
Až bude tento systém plně vyvinut, vždy se při jeho zapnutí objeví v rohu displeje animovaná postava – systém bude možné použít na přenosných i stolních počítačích, v televizi nebo na projektorech v kongresových sálech. Velikost a vzhled postavy si uživatel nastaví podle svých osobních preferencí.
Tento druh řešení do budoucna umožní přednášejícím ať už v oblasti podnikání nebo veřejnoprávní sféry nechat si za sebe promítat digitální postavu, která bude jejich slova simultánně převádět do znakové řeči. Systém tak bude nedocenitelný zejména v těch případech, kdy nebude osobně dostupný tlumočník znakové řeči.


Komentáře