Prognózy Kingstonu pro trh s paměťmi v roce 2009

John Tu, prezident a spoluzakladatel společnosti Kingston Technology, která je největším nezávislým výrobcem paměťových produktů na světě, rozebírá prognózy pro vývoj společnosti na trhu paměťových produktů v roce 2009 a trendy, jež se pravděpodobně objeví.John Tu, prezident a spoluzakladatel společnosti Kingston Technology, která je největším nezávislým výrobcem paměťových produktů na světě, rozebírá prognózy pro vývoj společnosti na trhu paměťových produktů v roce 2009 a trendy, jež se pravděpodobně objeví.

Konsolidace a přehlednější trh – „Jakmile se ekonomický pokles začne reálně projevovat, je pravděpodobné, že někteří menší hráči na trhu s paměťmi budou mít stále větší potíže a nemusejí být schopni je překonat. Skutečnost, že paměťové chipy vyrábí příliš mnoho společností, způsobila během několika posledních měsíců pád cen, a konsolidace by proto měla tomuto odvětví pomoci, aby se samo napravilo. V tomto prostředí má společnost Kingston Technology dobré postavení pro překonání stávající celosvětové ekonomické krize díky silnému finančnímu zázemí a solidním rezervám hotovosti.“

Vzestup DRAM – „Paměti DDR3 jednoznačně získají v roce 2009 větší podíl. Dojde k tomu díky uvedení a implementaci tříkanálových a případně i čtyřkanálových paměťových technologií. Domnívám se rovněž, že budeme svědky stále většího využívání paměťových modulů VLP (Very Low Profile), což nám umožní používat pro výrobu stávajících a nových pamětí méně surovin. Zaznamenáváme současně vzrůstající požadavky na produkty s vyšší paměťovou kapacitou u spotřebitelů, kteří potřebují vyšší výkon pro zlepšení rychlosti aplikací v oblastech jako je například vytváření audiovizuálního obsahu.“

Vysoká poptávka po pamětech typu Flash – „V roce 2009 budeme pravděpodobně svědky zvýšené poptávky po vysoce výkonných SD kartách s vysokou kapacitou (SDHC) v důsledku trendu, kdy uživatelé začínají používat videokamery a fotoaparáty s vysokým rozlišením. V současné době je horní hranice kapacity karet SDHC 32 GB, nicméně tento formát se může během roku 2009 změnit, aby bylo možné vyrábět karty s ještě větší kapacitou.“

Uchovejte svá data v roce 2009 v bezpečí – „Během roku 2008 se velmi silně potvrdila potřeba zaručit, aby zacházení s daty ve veřejném i soukromém sektoru bylo zabezpečené. Zvýšený počet skandálů s úniky vysoce citlivých dat ukázal, že data jsou ohrožena, pokud nejsou zajištěna příslušná opatření a nepoužívá se vhodná technologie, jež zajistí, aby data nebyla tak snadno zranitelná. V příštím roce jistě zaznamenáme, že poptávka po USB flash discích s hardwarovým šifrováním vzroste – a stejně tak i po jejich větších kapacitách.“

Virtualizace – „Virtualizace bude i nadále žhavým tématem, které bude v popředí zájmu IT managerů. Podle společnosti Gartner je nyní virtualizace již za fází „přehnaných očekávání“ podle křivky časového vývoje přijetí nových technologií, tzv. „Hype Cycle“, a my s největší pravděpodobností uvidíme, jak si společnosti začnou uvědomovat přínosy této technologie jako součásti jejich IT infrastruktury. Pokud jde o paměti – IT manageři začnou pravděpodobně hledat způsoby, jak dosáhnout u svých vizualizačních projektů vyšší návratnosti investic a výhodnějších nákladů na vlastnictví. Toho je podle všeho nejsnazší dosáhnout zvyšováním paměťové kapacity virtuálních serverů. Vyšší kapacita pamětí současně umožňuje zajistit vyšší výkon virtuálních strojů a otevírá lepší možnosti jejich rozšiřitelnosti.“

SSD je stále žhavé téma, ale nikoli běžně používaná technologie – „Pevná úložiště SSD (Solid State Drives) budou i nadále téma, o němž výrobci hovoří a investují do jejich výzkumu a vývoje, ale já se nedomnívám, že by během roku 2009 začali tuto technologii používat v běžném měřítku. Cena jejich řešení by byla stále příliš vysoká, protože úložiště SSD založené na flash technologiích jsou podstatně nákladnější než tradiční harddisky (obvyklým parametrem pro srovnání je cena za jeden GB). Nicméně přesycený trh NAND pamětí by během příštího roku nebo o trochu déle mohl vést k rychlejší erozi cen a SSD produkty by tak mohly být dostupnější.“

Nové průmyslové standardy pro SSD – „V roce 2008 jsme zaznamenali celou řadu hlášených problémů se spolehlivostí nově používaných SSD disků. Jednalo se většinou o tradiční „porodní bolesti“ nově vytvářených řešení. Byla provedena řada vylepšení a SSD produkty předních značek nyní již mohou být uváděny na trh bez problémů. Nicméně lze očekávat, že jak si SSD na trhu získají přitažlivost, budeme pravděpodobně svědky vytváření nové úrovně průmyslových standardů, které zaručí vysokou výkonnost a kvalitu této nové technologie.“

Zelené IT – mají lidé ještě zájem? – „Jsem přesvědčen, že zelené IT budou v roce 2009 stále žhavým tématem, nikoli však proto, že jsou zelené, ale spíše kvůli úsporám nákladů, které zelené IT provázejí. Prudce rostoucí náklady na energie se týkají každého, takže když společnosti budou používat IT zařízení s nižší energetickou náročností, nebude to jen kvůli ekologickým ohledům, ale proto, že je to dobré v konečném součtu.


Komentáře