Recenze: RAD Studio 10.2 Tokyo

V březnu letošního roku uvolnila firma Embarcadero Technologies další verzi RAD Studia, pojmenovanou pro změnu Tokyo a označenou číslem 10.2.

Recenze: RAD Studio 10.2 Tokyo


Jedná se o nástroj pro vývoj aplikací pro 32bitová a 64bitová Windows, Linux, Mac OS X, iOS, Android a IoT (Internet věcí), ve kterém lze vyvíjet aplikace pro několik prostředí zároveň.

Nejdůležitější součásti RAD Studia tvoří C++Builder pro vývoj aplikací v jazyce C++ a Delphi pro vývoj v Object Pascalu – na tom se nic nezměnilo. Poznamenejme, že podpora Linuxu je zatím k dispozici pouze v Delphi, nikoli v C++ Builderu.

Další součástí RAD Studia je nástroj HTML5 Builder.

Edice

Podobně jako předchozí verze se i RAD Studio 10.2 Tokyo dodává ve třech základních edicích, nazvaných tradičně Professional, Enterprise a Architect. Ve stejných edicích je k dispozici i samostatný C++Builder a samostatné Delphi; pro ně je navíc k dispozici ještě edice Starter.

Edice Starter C++Builderu nebo Delphi je určena především začínajícím programátorům. Neobsahuje vůbec nástroje pro vývoj databázových aplikací a pro komerční vývoj aplikací ji lze použít jen velice omezeně – např. firma, která ji používá, musí mít méně než 5 zaměstnanců a příjmy z prodeje aplikací nesmějí přesáhnout tisíc amerických dolarů. Podrobnější informace najdete na webu [1].

Edice Professional je nejslabší z profesionálně použitelných edicí. Lze ji použít k vývoji databázových aplikaci, i když poskytuje značně omezené možnosti; zcela v ní chybí podpora vývoje aplikací pro mobilní platformy. Tyto nástroje lze ovšem dokoupit jako samostatné balíčky.

Edice Enterprise je určena k vývoji aplikací typ klient-server a vícevrstvých aplikací. Nabízí připojení ke všem významnějším databázovým serverům včetně serveru Interbase, jehož verze XE7 je součástí dodávky.

Nejsilnější edice Architect obsahuje navíc databázový nástroj ER/Studio Developer Edition pro databázové modelování a DB PowerStudio, tedy sadu nástrojů pro vývoj v jazyce SQL.

Tento článek je založen na prvních zkušenostech s edici Enterprise.

Novinky

Ačkoli se jedná o neceločíselnou verzi, přináší jednu velkou a řadu malých novinek. Podívejme se na některé z nich.

Podpora Linuxu v Delphi

Bezpochyby nejvýznamnější novinkou je, že součástí Delphi 10.2 edice Enterprise a Architect je překladač pro 64bitový Linux (distribuce Ubuntu 16.04 LTS a RedHat Enterprise verze 7). Tento překladač umožňuje vývoj konzolových aplikací, aplikací založených na knihovnách Web Broker a DataSnap a aplikací pro RAD Server. Pro přístup k datům lze využíti knihovnu FireDAC. Podpora aplikací s grafickým uživatelským rozhraním pro Linux (zatím?) chybí.

Podpora Linuxu pro C++ by měla být součástí některé z příštích vylepšení (update) či verzí.

Nové vlastnosti některých komponent

U některých komponent v knihovně FireMonkey, jež slouží k vytváření grafického uživatelského rozhraní aplikací, přibyly nové vlastnosti, že zlepšují jejich použitelnost. Například u komponent TBitmap, TCanvas a TContext3D přibyla podpora multithreadingu. Vedle toho přibyly nové styly vizuálních komponent pro prostředí Mac OS a Android.

Novinky v nejstarší a stále široce používané knihovně vizuálních komponent VCL se týkají především vylepšení podpory zobrazení na monitorech s vysokým rozlišením.

Databáze

Nová verze RAD Studia přinesla podporu databázových serverů MySQL 5.7 a MariaDB verze 5.5 a pozdějších. Poznamenejme, že MariaDB je „nástupnická větev“ MySQL vyvíjená původní vývojářskou komunitou po odkoupení MySQL společností Oracle. Pro práci s tímto databázovým serverem lze použít komponenty FireDAC pro MySQL.

Z palety a z knihovny v RAD Studiu byla odstraněna komponenta TFDDataMove. Doporučenou náhradou je komponenta TFDBatchMove; v případě potřeby – např. kvůli staršímu kódu – lze jednotku obsahující odstraněnou komponentu získat samostatně v souborech s příklady dodávanými s instalací RAD Studia.

Běhová knihovna

Několik novinek obsahuje i běhová knihovna (RTL) RAD Studia. Podporuje například práci se souborovým systémem v 64bitovém Linuxu. Podporuje také používání nástrojů pro práci s cestou, jako jsou funkce GetHomePath, GetMoviesPath a další definované v jednotce System.IOUtils v programech pro Linux.

Také knihovna HTTP Client nyní poskytuje podporu pro 64bitový Linux.

Drobná vylepšení se dotkla jednotky System.Hash, jež obsahuje implementace různých hashovacích algoritmů a balíčků v C++ pro tvorbu aplikací pro mobilní zařízení.Úvodní foto: Fotolia - Melpomene


Komentáře