Recenze: RAD Studio 10.2 Tokyo

V březnu letošního roku uvolnila firma Embarcadero Technologies další verzi RAD Studia, pojmenovanou pro změnu Tokyo a označenou číslem 10.2.

Recenze: RAD Studio 10.2 Tokyo


RAD Server

RAD Server je nástroj, který poskytuje serverové prostředí pro nasazení aplikačních služeb vytvořených v Delphi nebo v C ++ Builderu. Tyto služby pak mohou využívat klientské aplikace běžící na PC nebo na mobilních zařízeních. Je součástí RAD Studia počínaje verzí Enterprise.

RAD Server nyní podporuje architekturu označovanou multi-tenancy. To znamená, že jedna instance serveru s jedním databázovým připojením může obsluhovat několik izolovaných skupin klientů (tyto skupiny se označují tenant, tedy nejspíše nájemce). Každá z těchto skupin klientů má vlastní sadu prostředků serveru (uživatelů, skupin atd.) Administrátor může vytvářet nové skupiny, editovat existující, měnit jejich vlastnosti atd.

Překlad a ladění

V překladačích jazyka C++ založených na Clang byly odstraněny některé problémy při ladění. Například lokální proměnné v kódu pro Win32 a Win64 lze nyní vždy sledovat v oknech pro vyhodnocování výrazů (okno Watch) a pro sledování lokálních proměnných (okno Local Variables). V okně pro sledování obsahu zásobníku (Call Stack) se nyní vždy zobrazuje jméno třídy. Ladicí nástroj také nyní dokáže v kódu přeloženém těmito překladači správně rozlišit lokální proměnné se stejným jménem ve vnořených oborech.

Byla zlepšena kvalita optimalizace při volbách –O1 a –O2 a byla přidána úroveň –O3.

Aplikace pro Android lze nyní překládat, aniž bychom určili verzi NDK.

Sestavovací program, linker, nyní může využívat až 4 GB paměti (v předchozí verzi to byly maximálně 2 GB).

Další novinky

Následující výčet není v žádném případě úplný.

V integrovaném vývojovém prostředí byly odstraněny některé problémy s nástrojem pro dokončování kódu (code completion) a v zobrazování informací o kódu (Code Insight) v Delphi; dále byly přeuspořádány některé položky v nabídce.

Prostředí nyní plně podporuje ladění pro iOS10. Byla také odstraněna řada drobných nedopatření při ladění.

Nástroj GetIt pro stahování doplňků nyní podporuje paralelní stahování.

Základní požadavky pro instalaci RAD Studia 10.2 Tokyo

Minimální požadavky pro instalaci tohoto nástroje jsou podobné jako u předchozí verze – liší se pouze požadovaná minimální velikost operační paměti:

  • PC s alespoň 2 GB RAM a procesorem Intel Pentium (nebo kompatibilním) běžícím alespoň na frekvenci 1,6 GHz.
  • Podle edice a zvolených součástí 6 – 60 GB diskového prostoru. V tom je zahrnut i manipulační prostor potřebný pro vybalení souborů a další operace prováděné při instalaci. Konečná potřeba paměti po ukončení maximální instalace je zhruba poloviční.
  • Grafická karta vhodná pro DirectX-11a displej s rozlišením alespoň 1024 x 768 obrazových bodů.
  • Cílový počítač musí být vybaven operačním systémem Windows 7 SP1 nebo pozdějším (může být 32bitový nebo 64bitový).

Podle svých vlastních zkušeností si dovolím doporučit počítač vybavený alespoň 4 GB RAM s procesorem pracujícím na frekvenci větší než 2 GHz a s pokud možno rychlým pevným diskem. Na počítači s 8 GB RAM, s procesorem běžícím na frekvenci 2,9 GHz a s SSD diskem o dostatečné kapacitě je RAD Studio už docela příjemný nástroj.

Další požadavky

Pro vývoj aplikací pro Mac OS X je dále třeba, aby náš počítač byl připojen k počítači Macintosh s procesorem Intel nebo k počítači Macintosh, na kterém běží systém Windows ve VM, s alespoň 2 GB RAM s operačním systémem OS X 10.10 (Yosemite), OS X 10.11 (El Capitan) nebo OS X 10.12 (Sierra).

Pro vývoj aplikací pro iOS platí stejné požadavky jako pro vývoj pro Mac OS X a navíc je třeba mít na cílovém počítači k dispozici integrované vývojové prostředí  Xcode verze 7 nebo novější. Pro nasazení vyvinutých aplikací pro iOS na fyzická zařízení je třeba být členem vývojářského programu pro Apple (Apple Developer Program).

Pro vývoj aplikací pro Android je třeba mít zařízení vybavené tímto operačním systémem s procesorem ARMv7 s podporou koprocesoru NEON pro vektorové zpracování. Při vývoji pro Linux je třeba mít k dispozici buď Ubuntu Server (Ubuntu 16.04 LTS) nebo  RedHat Enterprise Linux (verze 7).

Instalace

Pro instalaci je nezbytné administrátorské oprávnění. V dokumentaci také najdeme upozornění, že instalace RAD Studia zvětší obsah systémové proměnné PATH až o 218 bajtů; poznamenejme, že přesáhne-li velikost obsahu této proměnné 2048 bajtů, začne se systém chovat podivně. (To znamená, že obsah proměnné PATH před instalací by neměl přesáhnout 1830 bajtů.

RAD Studio budeme typicky instalovat z webu; tak lze získat i 30denní zkušební verzi. Jinou možností, dostupnou registrovaným uživatelům, je stáhnout si instalační soubor ve formátu ISO, připojit si ho jako virtuální mechaniku a instalovat RAD Studio z ní. Tato instalace ovšem trvá podstatně déle, neboť používá instalátor z doby před verzí 10.0.

Obr. 1 Volba instalovaných součástíÚvodní foto: Fotolia - Melpomene


Komentáře