Recenze: RAD Studio 10.2 Tokyo

V březnu letošního roku uvolnila firma Embarcadero Technologies další verzi RAD Studia, pojmenovanou pro změnu Tokyo a označenou číslem 10.2.

Recenze: RAD Studio 10.2 Tokyo


Podobně jako v předchozích verzích můžeme také používat podmnožinu implementace standardní knihovny C++ Boost přizpůsobenou pro RAD Studio. I zde se verze liší. Pro překladače BCC32 a BCCOSX je k dispozici verze 1.39.0,  pro BCC32C a BCC64 je k dispozici verze 1.55.0 a pro BCCAARM je k dispozici verze 1.53.0. Tuto knihovnu si však musíme instalovat zvlášť. (Ani zde nedošlo ke změně oproti předchozí verzi.)

Obr. 5 Dokumentace v IDE RAD Studia

Internet věcí

Připomeňme si, že pod názvem Internet věcí (Internet of Things, IoT) se skrývá propojení různých zařízení spravovaných vestavěným procesorem s počítači připojenými na internet. V RAD Studiu 10.2 Tokyo je podpora IoT v podstatě stejná jako v předchozí verzi; podrobnější informace najdete v recenzích předchozích verzí RAD Studia, viz [4] a [5]).

Cloud a jeho využití

Také podpora tvorby aplikací pro využití cloudových služeb je stejná jako v předchozí verzi. To znamená, že RAD Studio 10.2 Tokyo podporuje ve všech edicích využití cloudů Amazon a Microsoft Windows Azure. Pokud jde o Amazon, je k dispozici Amazon Simple Storage Service (S3) API, Amazon Queue Service API a Amazon SimpleDB API.

V případě MS Azure najdeme v RAD Studiu podporu API Microsoft Azure Blob Service, Microsoft Azure Table Service a Microsoft Azure Queue.

Poznamenejme, že komponenty pro připojení k uvedeným cloudům najdeme v IDE na paletě výstižně pojmenované Cloud.

Přístup k datům

Základní technologii pro tvorbu databázových aplikací je v současném RAD Studiu knihovna FireDAC, jež představuje vrstvu poskytující společné aplikační rozhraní pro přístup k datům různých databázových strojů. Tato knihovna využívá specifických vlastností jednotlivých databázových serverů. Opírá se o komponenty, jako je TFDConnection představující připojení, TFDQuery představující SQL příkaz, TFDTable představující databázovou tabulku a mnohé další. 

Komponenty z této knihovny podporují technologii LiveBindings, takže programování přenosu dat je v mnoha situacích velice snadné.

Součástí nové verze RAD Studia jsou i starší komponenty dbExpress pro přístup k SQL serverům.

Nezmizela ani jistá podpora nejstarší technologie BDE (Borland Database Engine), jež sloužila především pro přístup ke stolním databázím, jako byl Paradox, dBase nebo FoxPro. (I když je to neuvěřitelné, aplikace založené na těchto prehistorických nástrojích dosud tu a tam běží.) Ovšem nástroje pro práci BDE je třeba si stáhnout samostatně.

Je však třeba říci, že v současné době se tato technologie nevyvíjí a je v dokumentaci označena za zavrženou (deprecated).

InterBase

Součástí instalace je i vývojářská edice databázového serveru InterBase XE7 Developer Edition – stejně jako byla v předchozích verzích. Od vydání RAD Studia byla ovšem uvolněna i nová verze tohoto serveru, InterBase 2017; licence RAD Studia pro edici Professional a vyšší aktivuje i vývojářskou edici tohoto serveru a edici InterBase 2017 ToGo pro jednoho uživatele; i s nimi umí RAD Studio pracovat.

Přístup k databázím

RAD Studio nabízí nástroje pro přístup k řadě databázových serverů. V přehledu novinek jsme se zmínili o MySQL po verzi 5.5 a MariaDB 5.5. Pomocí komponent FireDAC lze dále přistupovat k serverům Microsoft SQL, Oracle, InterBase, PostgreSQL, Informix, Sybase SQL Anywhere, Microsoft Access, IBM DB2 Server, Firebird, Advantage Database. Poznamenejme, že tento výčet není úplný.

Současná verze RAD Studia podporuje také práci s lokálními databázemi, jako je Microsoft Access, SQLite, MariaDB, InterBase ToGo / IBLite, InterBase na lokálním počítači, MySQL Embedded, MySQL Server na lokálním počítači, lokální stroj databáze Advantage Database, PostgreSQL na lokálním počítači, Firebird Embedded, Firebird na lokálním počítači.

V prostředí Linuxu lze přistupovat mj. k serverům MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, Oracle, InterBase, PostgreSQL, Sybase SQL Anywhere, IBM DB2 Server, Firebird, Advantage Database a MongoDB. K dispozici je i generický ovladač pro ODBC. Najdeme tu také podporu lokálních databází, jako je SQLite a InterBase ToGo / IBLite.

Prostřednictvím nástroje GetIt lze získat i nástroje pro přístup k nerelačnímu (non-SQL) paměťovému úložišti Redis, který poslední dobou získává na popularitě.Úvodní foto: Fotolia - Melpomene


Komentáře