Výkon aplikace v cloudu vylaďte již během vývoje

Problémy s výkonností může znepříjemnit život projektům založeným na cloudu. Hlavní příčinou bývá, že tvůrci cloudových aplikací opominuli režii, která zpomaluje odezvu virtuálních serverů v cloudu.

Výkon aplikace v cloudu vylaďte již během vývoje


U většiny služeb nabízejících veřejný cloud způsobuje toto zpomalení rozprostření serverů na velké ploše, někdy i na několika světadílech. Data mezi jednotlivými stroji, které omezuje rychlost světla, se potom nacházejí od aplikačních serverů příliš daleko na to, aby mohla být k dispozici ve zlomcích sekund. Pokud celou infrastrukturu cloudové aplikace dobře nenaplánujete a nebudete na ni brát zřetel, budou aplikaci hrozit problémy s pomalou odezvou a někdy i nespolehlivostí při práci s daty.

Následují tři body, které je dobré brát v potaz, pokud chcete vytvořit rychlou a spolehlivou aplikaci spuštěnou ve veřejném cloudu.

V první řadě se zaměřte na architekturu a plánování. Budete se muset vyrovnat s široce distribuovanými, volně propojenými systémy, v rámci kterých mohou být data, aplikace a klient vzájemně stovky nebo tisíce kilometrů daleko. Proto je nutné vyvíjet aplikaci tak, aby se dokázala vyrovnat se zpožděním v komunikaci mezi jednotlivými body. Využívají se k tomu různé zásobníky, cache. Nebo také snaha o co nejlepší zeměpisné rozložení jednotlivých prvků tak, aby ty, které vzájemně spolupracují nejvíce, ležely co nejblíže od sebe.

Za druhé je vhodné minimalizovat objem dat putujících mezi jednotlivými body. V případě aplikací v lokální síti není s připojením a rychlostí odezvy problém. V rámci jedné cloudové služby toto zpoždění nebývá velké, největší problémy jsou spojené s kombinací služeb více poskytovatelů a s jejich napojením na podnikové servery. Vyřešit tuto logistickou situaci bývá obvykle u cloudových aplikací to nejsložitější.

V neposlední řadě se vyplatí vybrané cloudové služby otestovat ještě předtím, než je zahrnete do své aplikace. V některých případech může být zpoždění v přenosu dat neřešitelné, protože daná veřejná služba rychlejší komunikaci neumožňuje. Než si vyberete poskytovatele cloudových služeb, měli byste provést alespoň základní testy rychlosti vycházející z konkrétních potřeb vyvíjené aplikace. Jen tak můžete dosáhnout co nejlepšího výkonu a spolehlivosti. Testy provádějte se skutečnými objemy dat a raději otestujte víc poskytovatelů. Jen tak můžete zjistit, který bude pro vaši aplikaci ten nejvhodnější.

Úvodní foto: © sellingpix - Fotolia.com


Komentáře