Z dechu pacientů dokáže určit diagnózu zařízení od Intelu

Diagnózu analýzou molekul plynů obsažených v dechu pacientů nebo přesně zjišťovat množství skleníkových plynů v atmosféře dokáže první kaskádový Ramanův křemíkový laser, který představila firma Intel. Lasery najdou uplatnění zejména v lékařství či ve spektroskopii, kde lze podobné analýzy provádět jen při využití komplikovanějších, neskladných a nákladnějších či kryogenicky chlazených laserů.Diagnózu analýzou molekul plynů obsažených v dechu pacientů nebo přesně zjišťovat množství skleníkových plynů v atmosféře dokáže první kaskádový Ramanův křemíkový laser, který představila firma Intel. Lasery najdou uplatnění zejména v lékařství či ve spektroskopii, kde lze podobné analýzy provádět jen při využití komplikovanějších, neskladných a nákladnějších či kryogenicky chlazených laserů.
Ramanovy lasery dosahují vlnových délek, které jsou současnými komerčními lasery jen stěží dosažitelné. Křemíková technologie navíc značně snižuje náklady na výrobu nových laserů.
Laser využívá stimulovaného Ramanova rozptylu, jenž způsobuje, že za přispění takzvaného optického čerpání se zvyšuje vlnová délka vstupujících světelných paprsků. Díky využití nového kruhového rezonátoru jsou generované světelné paprsky koherentní a zařízení se chová jako laser. V křemíku je Ramanův zisk desettisíckrát silnější než při využití běžných vláknových technologií. Společnosti Intel se podařilo rozšířit pracovní vlnovou délku laseru až na 1848 nm, což značně zvětšuje potenciál využití této technologie.
Tento objev by mohl vést k výrobě křemíkových laserů, které budou v porovnání s dnešními komerčními modely kompaktnější a výrazně levnější.
Další možnosti využití Ramanových křemíkových laserů:
• Detekce stopových množství plynů
• Monitorování životního prostředí (měření množství vodní páry a metanu)
• Průmyslová kontrola procesů
• Biomedicínská analýza


Komentáře