Humanoidní robot Flame chodí jako člověk

Na holandské univerzitě v Delftu byl vyvinut nový humanoidní robot se jménem Flame, který se vyznačuje propracovanou mechanikou pohybu. Díky tomu je schopný kráčet téměř jako běžný člověk.Na holandské univerzitě v Delftu byl vyvinut nový humanoidní robot se jménem Flame, který se vyznačuje propracovanou mechanikou pohybu. Díky tomu je schopný kráčet téměř jako běžný člověk.

Následující text vám přinášíme ve spolupráci s webem IT News:

Vedec Daan Hobbelen z Delftskej Technickej Univerzity v Holandsku predstavil prototyp humanoidného robota s názvom Flame, ktorý dokáže kráčať zo všetkých humanoidov „najľudskejšie“.

V snahe vyvinúť chôdzu bipedálneho robota, ktorá nie je triviálnou záležitosťou, aj keď riešenia existujú už od 70-tych rokov minulého storočia, boli vyvinuté dva rozdielne prístupy. Prvý je odvodený od konštrukcie a riadenia priemyselných robotov a pri investovaní dostatočného množstva času a finančných prostriedkov je schopný poskytnúť excelentné výsledky, ale s veľkými obmedzeniami týkajúcimi sa ceny, spotreby energie a flexibility. Delftská Technická Univerzita je priekopníkom druhej metódy konštruovania chôdze robota, založenej na skúmaní ľudskej chôdze. Dá sa opísať ako neustály dopredný kontrolovaný pád. Vďaka tomuto prístupu je možné vytvoriť plynulejší, energeticky efektívnejší pohyb, avšak tento je považovaný za málo stabilný.

Daan Hobbelen demonštroval prvýkrát možnosť súčasnej energetickej efektívnosti takejto chôdze a jej vysokej stability, vďaka vyvinutiu vhodnej metódy pre meranie stability chôdze človeka. Prototyp robota, ktorý bol na základe tohoto výskumu postavený, dostal názov Flame. Robot má výšku 1,3 m a hmotnosť 15 kg. Skladá sa zo 7 motorov a orgánu stability. Pružiny v kĺboch umožňujú zabezpečiť hladší pohyb. Ten je riadený softvérom bežiacim na počítači PC104 s operačným systémom RT Linux, dáta sú snímané s frekvenciou 1 kHz. Rýchlosť kráčania je 0,45 m za sekundu a robot dokáže kráčať po povrchu s nerovnosťami do 8 mm. Implementované sú algoritmy zabezpečujúce vysokú úroveň stability a umožňujú zmenu polohy tela alebo úpravu kroku aj počas jeho vykonávania.


Okrem vytvorenia bipedálneho humanoidného robota s vysokou kvalitou chôdze, umožňuje tento výskum preniknúť viac do problematiky ľudskej chôdze, a umožní tak vyvinúť lepšie diagnostické, tréningové a rehabilitačné pomôcky, ako aj pomôcť pri liečení porúch kostí alebo kĺbov. Ľuďom po amputáciách umožní lepšie znova sa naučiť kráčať s použitím protéz.
Nenechte si ujít:
Umělý život je otázkou několika desetiletí

Robot umí kung-fu

Robot všedních lidských dnů

Přijdou váleční roboti do domácností?

Zdroj: IT News, Holandský robot Flame kráča ako človek

Více informací (v angličtině), včetně detailních fotografií robota a videa s jeho chůzí, lze najít na stránkách univerzity.


Komentáře