IT Asset Management

Komplexní ošetření celého životního cyklu IT prostředků - od jejich pořízení přes zařazení do evidence, údržbu až po vyřazení z provozu.


Komentáře