Linux Foundation, aneb OSDL a FSG splynou

Dva hlavní propagátoři Linuxu, skupiny Open Source Development Labs (OSDL) a Free Standards Group (FSG) se spojily a vytvořily tak novou organizaci...Dva hlavní propagátoři Linuxu, skupiny Open Source Development Labs (OSDL) a Free Standards Group (FSG) se spojily a vytvořily tak novou organizaci...

Hlavou nového seskupení je dosavadní výkonný ředitel FSG Jim Zemlin, který říká, že jedním z hlavních cílů Linux Foundation bude poskytovat pomocnou ruku komunitě okolo Linuxu a pomoci jí tak efektivněji čelit konkurenci od Microsoftu. Krom toho údajně musí přijít standardizace, neboť vývojáři často musejí dodatečně své aplikace upravovat tak, aby fungovaly na všech možných distribucích Linuxu.

„Interoperabilita a zpětná kompatibilita se staršími verzemi systému je pro nás klíčová,“ říká Zemlin doslova!

Linux Foundation by se měla stát jakýmsi epicentrem pro vývojáře Linuxu – obdobně jako se Eclipse Foundation stala Mekkou vývojářů nástrojů, Apache Software Foundation ústřední organizací pro lidi pracující na web serverech a middlewaru, či Mozilla Foundation hlavním bodem pro developery internetových prohlížečů a tvůrce webových rozhranní.

ODSL a FSG se v mnohých aktivitách překrývaly, což je dalším z důvodů spojení. Linux Foundation má nějakých pětačtyřicet zaměstnanců a asi 70 členů mezi něž patří například Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle či Red Hat, ale také některé univerzity. O členství mohou zažádat dokonce i koncoví uživatelé a Zemlin doufá, že se počet partnerů bude postupně rozrůstat také o vládní organizace a jednotlivé vývojáře.

Více se o Linux Foundation dozvíte na jejich domovské stránce.


Komentáře