Pár slov úvodem

Komplexní správa podnikové infrastruktury (Infrastructure Management Systems, IMS) zajišťuje správu firemních zdrojů jako jsou informační a telekomunikační systémy, zařízení a vybavení, budovy a vozidla, ale také nehmotné zdroje jako jsou licence, či patenty. Jedna z dílčích oblastí, která spadá do systému IMS je také správa IT infrastruktury. A právě tou se zde hodláme zabývat. Sem přitom spadá vše od implementace informačního systému, přes správu vzdálených uživatelů, až po plánování toho, jak naložit s IT rozpočtem.
Komentáře