Práce na dálku s VMWare

Každá společnost, či organizace se snaží nastavit bezpečnostní standardy pro práci s daty uloženými na lokálních počítačích. Problém nastává v momentě přenosu "uživatelského počítače" mezi různými lokalitami s rozdílnými úrovněmi zabezpečení. Tuto problematiku řeší technologie společnosti VMware – Virtual Desktop Infrastructure, nebo-li VDI.Každá společnost, či organizace se snaží nastavit bezpečnostní standardy pro práci s daty uloženými na lokálních počítačích. Problém nastává v momentě přenosu "uživatelského počítače" mezi různými lokalitami s rozdílnými úrovněmi zabezpečení. Tuto problematiku řeší technologie společnosti VMware – Virtual Desktop Infrastructure, nebo-li VDI.

Ta se snaží podchytit bolavé místo řady organizací, jímž je jednotná správa a zabezpečení přístupu k počítači uživatele „kdykoli a odkudkoli bezpečným způsobem“. Virtual Desktop Infrastructure - VMware to zajistí tím, že umí virtualizovat nejen vaše servery, ale i kompletní PC infrastrukturu.

Pro koho se hodí

Pokud vaši zaměstnanci často cestují, nebo mění svá pracovní místa, potřebují mít neustále svůj nadefinovaný „uživatelský desktop“ po ruce a pokud možno s aktivním připojením na vnitrofiremní a vnitropodnikové aplikace. Navíc vzniká potřeba tyto počítače vytvářet je a jednotně spravovat.

U VDI je centralizace stolních PC založena na centralizaci hardwaru, nikoli na centralizaci aplikací, jak je tomu u terminálových služeb. To znamená, že v daném datovém centru běží pro každého uživatele jeho vlastní „PC desktop“ a on se k němu vzdáleně připojuje, a to kdykoli a odkudkoli.

Způsoby přístupu je navíc možno přizpůsobit požadavkům dané společnosti, nebo organizace.VMWare -- virtuální infrastruktura (větší obrázek).


Správa desktopů

VDI je vytvořeno za pomoci virtualizačních produktů řady VMware Infrastructure. Každý uživatel vlastní konkrétní virtuální počítač, ke kterému se vzdáleně připojuje. Tímto způsobem je možno využívat dynamické mapování prostředků mezi servery nad kterými běží uživatelské PC.

Další výhodou VDI, jsou prvky vysoké dostupnosti, kdy je za pomoci VMware DRS (Dynamic Resource Scheduling) a VMware HA (High Availability) udržen běh virtuálních stolních počítačů i v případě havárie jednoho z hardwarových serverů.

Takto vytvořené uživatelské PC je možno velice jednoduše spravovat za pomoci standardních nástrojů VMware, nebo za pomoci vlastní aplikační logiky, kterou daná situace vyžaduje. Uživatel pak má možnost si v rámci samoobsluhy upravovat verzi a stav svého PC za předem nastavených kriterií.

Základní vlastnosti

Zajištěná bezpečnost: řešení VDI zajišťuje vzdálený přístup uživatelům k aplikacím a jejich datovému centru při zajištění podnikových bezpečnostních politik. VDI vyhovuje mezinárodním normám HIPAA, Sarbanes-Oxley a Gramm-Leach-Bliley.


Schéma práce (větší obrázek).
Zvýšená možnost správy PC: pomocí standardních nástrojů na správu virtuálních počítačů běžících na VMware Infrastructure je možno vytvářet verze virtuálních počítačů a je možná i záloha stavu operačního systému za běhu „uživatelova desktopu“, a to bez jeho přerušení.

Nezávislost na hardwaru: veškeré stolní počítače běží ve virtuálním PC, který je nezávislý na fyzickém hardwaru.

Zvýšená dostupnost a obnova při havárii: za pomoci produktů VDI je možno přenášet „uživatelský desktop“ v rámci vysoké dostupnosti mezi hardwarovými servery bez výpadku uživatelského připojení a bez ztráty rozpracovaných dat. Jejich obnova ze zálohy je velice jednoduchá, a to za pomoci aplikačních tlačítek na portálu VDI.

Aplikační kompatibilita: uživatelská PC běží na virtuální infrastruktuře, která je plně kompatibilní se všemi operačními systémy, bez nutnosti instalace speciálních ovladačů a složité konfigurace.

Co využívá VDI?

Na straně datového centra jde o VMware ESX Server a vytvořené uživatelské počítače běžící na virtuální infrastruktuře a také VMware VirtualCenter ke správě všech virtuálních PC a k zajištění jejich vysoké dostupnosti. Na straně klientského PC je to pak software k vzdálenému připojení k PC za pomoci aplikací třetích stran.


…………………….
Podporované přístupové standardy
Windows PC/Laptop, SunRay, Thin Client (XP/e), Linux Desktop, Workplace Client, Apple MAC OS/X
Windows Terminal Services (NT4, W2K, W2K3), Citrix, web, VMware ESX (XP), mainframe, midrange, klientské Windows XP

Autor pracuje ve společnosti Soft-Tronik jako technický konzultant.


Foto: archiv autora


Komentáře