Přichází konec éry Fibre Channelu?

Fibre Channel se v minulosti stal bezesporu nekorunovaným králem technologií SAN (Storage Area Network) v podnikovém prostředí. Je rychlý, lze jej provozovat na velké vzdálenosti a má silnou podporu od mnoha výrobců. iSCSI je však v současnosti korunním princem. Od doby, kdy se na trhu tato technologie objevila jako doplněk existujících systémů či jako řešení určené pro menší oddělení velkých firem, obliba iSCSI neustále stoupá.Fibre Channel se v minulosti stal bezesporu nekorunovaným králem technologií SAN (Storage Area Network) v podnikovém prostředí. Je rychlý, lze jej provozovat na velké vzdálenosti a má silnou podporu od výrobců. iSCSI je však korunním princem. Od doby, kdy se na trhu tato technologie objevila jako doplněk existujících systémů či jako řešení určené pro menší oddělení velkých firem, obliba iSCSI neustále stoupá.

A když navíc příslušní dodavatelé přišli s iSCSI provozovaným přes 10Gb Ethernet (iSCSI over 10 Gigabit Ethernet), padl i největší nedostatek zmiňovaný v souvislosti s iSCSI – nedostatečná výkonnost. Díky tomu se stal iSCSI plnohodnotnou volbou pro datové propojení úložných systémů napříč rozsáhlou infrastrukturou.

Analytici předpokládají, že plná podpora pro 10Gb Ethernet v prostředí velkých podniků bude do úložných polí a serverů zabudována během následujících dvou až tří let. To znamená, že IT manažeři by se měli o iSCSI zajímat už dnes a svých dodavatelů by se měli ptát, jakou strategii ohledně iSCSI nabízejí, a sami už přechod na iSCSI začít plánovat.

Existují čtyři hlavní důvody, proč si vzít do hledáčku iSCSI.

Náklady. Řešení postavená na bázi protokolu iSCSI a běžící na běžné ethernetové infrastruktuře stojí při porovnání výdajů na technologie a expertizu jen zlomek toho, na kolik uživatele přijdou high-endové systémy Fibre Channelu, jak uvádějí experti na IT.

Personální zajištění. Najít schopného pracovníka rozumějícího technologii Fibre Channel je pro firmy spíše výzvou než samozřejmostí a tento stav samozřejmě vede k tomu, že tito lidé firmu stojí více peněz.

Shoda s předpisy. Rostoucí počet různých ustanovení a norem ohledně nakládání s daty (jde třeba o Sarbanes-Oxleyův zákon, zákon o zdravotním pojištění HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act, regulace ohledně informací o kreditních kartách apod. – to vše vede firmy k tomu, aby o způsobu ukládání dat a pravidlech o jejich archivaci více přemýšlely a snažily se je lépe zabezpečit. Potřeba digitalizace dokumentů, počínaje jednoduchými formuláři a konče například rentgenovými snímky, rovněž motivuje společnosti k tomu, aby své úložné systémy postavily co nejlevněji bez toho, že by musely činit kompromisy ohledně jejich zabezpečení, spolehlivosti i funkcionality.

Virtualizace. "Virtualizace serverů jsou v současnosti velmi populární technikou, které firmy nasazují,“ říká John Sloane, analytik ve firmě Info-Tech Research Group. Spousta středně velkých společností, které nemohou z finančních důvodů investovat do síťového ukládání dat, v současnosti s nadějí pohlížejí na konsolidaci svých systémů x86 prostřednictvím třeba VMwaru. „Abyste mohli využít výhod VMware například pro takové služby, jako je disaster recovery, vysoká dostupnost nebo rozšířená ochrana dat, musíte prostě umístit data a soubory virtuálních strojů do sítí SAN,“ dodává Sloane.

Šance pro SAN
“Když VMware v roce 2006 přidal do svých systémů podporu pro protokol iSCSI, padla další překážka pro adopci iSCSI více firmami. Společnosti, které dosud stály před rozhodnutím pořídit si úložné sítě, anebo zůstat u řešení typu přímo připojitelných systémů storage, nyní mají pádný argument pro přechod k SAN,“ uvádí Sloane.

Všechny tyto argumenty vedly některé analytiky, třeba Nika Simpsona z firmy Burton Group, k tomu, aby Fibre Channel označili jako „mrtvou technologii“. Spousta zákazníků nečeká na 10Gb Ethernet, ale zjišťují, že dostatečný výkon na to, aby práci dostatečně odvedl, má i starý obyčejný Ethernet. To je příklad IT oddělení organizace Clackamas County, která přešla z Fibre Channelu na iSCSI SAN od EqualLogicu.

“Náš pracovní tým soustřeďující se na technologie Fibre Channel je kromě těch, co se věnují jednomu přepínači firmy Brocade, který jsme pořídili kvůli správě páskových jednotek od IBM, pryč,“ říká Chris Fricke, tamější senior IT administrátor. "Nyní máme veškerou infrastrukturu postavenou na bázi sítí iSCSI SAN: Jde o normální ukládání souborů, o Exchange Server či naše interní databáze," dodává.

Analytici hovoří o iSCSI na 10Gb Ethernetu už zhruba tři nebo čtyři roky, ale teď se to už stává skutečně aktuálním tématem,“ říká Sloane z firmy Info-Tech. Scott Christiansen, což je ředitel IT v Leo A. Daly, nadnárodní architektonické a stavební společnosti, se rovněž netají obdivem k sítím SAN postaveným na bázi protokolu iSCSI. I on poukazuje na to, že jde především o peníze. Například kombinace přepínače Fibre Channel a adaptéru HBA přijde i na čtyři tisíce dolarů, zatímco standardní sítě SAN iSCSI mohou být provozovány s běžnými síťovými kartami.

Příklady z praxe
Jak ukazuje příklad firmy Leo A. Daly, řešení Fibre Channel může přijít uživatele v porovnání s iSCSI i na dvojnásobek. „Cenovou úsporu iSCSI oproti Fibre Channelu lze zaznamenat na všech úrovních – počínaje fyzickou kabeláží a konče porty na IP přepínačích,“ tvrdí Reichman z firmy Forrester Research.

Best Best & Krieger, americká právnická firma, v současnosti realizuje u svého řešení archivace zpráv elektronické pošty přechod od technologie Fibre Channel k sítím budovaným na prvcích firmy iStor Networks. Rozhodnutí přesunout se směrem k protokolu iSCSI nebylo nijak náročné zejména kvůli tomu, že infrastruktura Fibre Channel už se určitým způsobem přežila. „Pro nás byl přechod od Fibre Channelu k iSCSI vlastně takovým upgradem," říká Tim Haynes, firemní senior IT manažer. „Na našich systémech Fibre Channel jsme už dosáhli jeho maximálních možností. Abychom mohli na nich dále růst, museli bychom masivně investovat a přitom by toto řešení muselo být ještě mnohem složitější než do té doby bylo, abychom dosáhli určitého stupně vysoké dostupnosti," dodává Haynes.

Jinak řečeno, iSCSI přineslo firmě zjednodušení úložného systému. Využití standardních síťových prvků pro přenos dat pro storage je jednou z hlavních výhod. „Zašli jsem si do obchodu a koupili si 1Gb přepínač od Cisca – a bylo to. Pokud by došlo k poruše tohoto switche, je velmi jedoduché zprovoznit zálohování e-mailů na jiném portu odlišného přepínače. V případě switche Fibre Channelu jsme museli mít další prvek fungující jako záložní přepínač, anebo provozovat jeden switch v režimu on-line pro redundanci – a to je velmi komplikované."

Šance pro Fibre Channel
Samozřejmě, že nelze předpokládat, že se všechny organizace rázem zbaví svých instalací Fibre Channelu a nahradí je systémy iSCSI. „Fibre Channel tu bude ještě dlouhou dobu,“ říká Tony Asaro, analytik ve společnosti Enterprise Strategy Group. "V současosti totiž firmy do Fibre Channelu investovaly příliš mnoho peněz a dalších zdrojů na to, aby se jich lehce zbavily."

Asaro připomíná, že religiózní podstata firem může život této technologie prodloužit. V organizacích totiž existují vlivní uživatelé či manažeři, jejichž zaměstnání závisí na firemní podpoře Fibre Channelu a tento stav budou bránit až do konce. Výsledek tak nemusí mít podobu nabídky „všechno nebo nic“. Scott Winslow, ředitel firmy Winslow Technology Group, která se specializuje na storage, odhaduje, že 10-15 % jejich zákazníků využívá iSCSI, 30 % Fibre Channel a okolo 60 % kombinaci obou.

Častým nedorozuměním ohledně iSCSI SAN je to, že tyto sítě mohou být provozovány na té samé páteřní ethernetové síti, která je využívána i pro ostatní datový provoz firmy. To je samozřejmě technicky možné, nicméně jen pomyšlení na takový mišmaš vyvolává u některých expertů na ukládání dat velké otazníky, například co se týče bezpečnosti.

V reálném životě je doporučováno, aby implementace iSCSI řešení byla provozována na zcela oddělené ethernetové síti. I v tomto případě je nasazení iSCSI levnější než u Fibre Channelu, neboť IT pracovníci spravují v úložné i datové síti tu samou sadu protokolů i správních nástrojů.

Navíc ačkoliv iSCSI na Ethernetu může využívat standardní síťové karty, výkonnější a dražší adaptéry HBA jsou často nezbytné k tomu, aby bylo možné využít výhod 10Gb Ethernetu. Pak už není reálná finanční úspora přechodu z Fibre Channelu na iSCSI tak dramaticky vysoká, jak někteří propagátoři iSCSI ukazují. Navíc je téměř jisté, že ceny komponent Fibre Channelu budou klesat v souvislosti s tím, jak iSCSI bude nabývat na významu, a cenové nůžky se tak začnou uzavírat. Navíc v mnoha organizacích nalezne své místo kombinovaný přístup. Jak uvádí Winslow ze stejnojmenné firmy, jež prodává produkty Compellent, řada jejich zákazníků využívá Fibre Channel pro hlavní úložné sítě a iSCSI nasazuje jako záložní systém.Komentáře