Výzkum odhalil klíčové faktory úspěšné migrace dat

Společnost Informatica publikovala zjištění nezávislé výzkumné studie zaměřené na oblast migrace dat, kterou zpracovala firma Bloor Research. Celkový rozpočet na projekty migrace dat, které uskutečnily firmy ze seznamu Forbes Global 2000, dosahoval v roce 2007 hodnoty 5 miliard dolarů, v roce 2012 se pak předpokládá 8 miliard dolarů.Společnost Informatica publikovala zjištění nezávislé výzkumné studie zaměřené na oblast migrace dat, kterou zpracovala firma Bloor Research. Celkový rozpočet na projekty migrace dat, které uskutečnily firmy ze seznamu Forbes Global 2000, dosahoval v roce 2007 hodnoty 5 miliard dolarů, v roce 2012 se pak předpokládá 8 miliard dolarů.

Studie ale zároveň uvádí, že plných 64 % těchto projektů není dokončeno včas a u 37 % z nich je zaznamenáno významné překročení rozpočtu, které zvyšuje náklady na projekt průměrně o 30 %. Výzkum také uvádí, jak lze riziko selhání projektů migrace dat minimalizovat.

Podle této studie lze prodloužení doby potřebné na migraci dat či překročení rozpočtovaných nákladů významně omezit nebo dokonce zcela odstranit díky preventivním akcím a použitím vhodných metod – včetně data governance, programů pro průběžné zajištění kvality dat, cílených migračních metodologií a použitím technik profilace a analýzy dat ještě před migrací.

Klíčová zjištění

Průzkum zahrnoval interview se zástupci více než 700 firem ze seznamu Global 2000 časopisu Forbes, které uskutečnily projekty migrace dat s rozpočtem přesahujícím 1 milion dolarů. Byly zjištěny následující skutečnosti:
 • přestože projekty migrace dat jako chápány velmi důležité, pouhých 16 % z nich lze označit za bezvýhradně úspěšné, tj. byly realizovány s nulovým zpožděním a bez překročení rozpočtu;
 • pokud nedošlo k dodržení termínu, činilo toto prodloužení projektu průměrně 40 % z celkově naplánovaného času, což je skutečnost, která je připisována zpravidla neodpovídajícímu odhadu rozsahu projektu;
 • pokud došlo k překročení rozpočtu, dosahovalo toto překročení průměrné výše přesahující 30 % celkově plánovaného rozpočtu, a to opět z důvodu špatného odhadu rozsahu projektu. Když si uvědomíme, že šlo o projekty s původním rozpočtem 1 milion dolarů a více, tak absolutní navýšení takovéhoto rozpočtu o více než 30 % znamená velké neplánované náklady;
 • pouhých 10 % respondentů používalo ještě před definováním rozsahu projektu nástroje pro profilaci dat, které jim umožnily lépe porozumět jejich datům a zdrojům dat – čímž se plných 90 % respondentů vystavilo neočekávaným problémům spojeným s neschopností stanovit realistické termíny projektu a odpovídající finanční prostředky;
 • v projektech migrace dat je manuální programování stále převládajícím „nástrojem“ – což se jeví jako řešení náchylné k chybám a neodpovídající významu těchto projektů.

Doporučení

Na základě uvedených zjištění a dalších skutečností tato studie doporučuje následující preventivní kroky:
 • implementovat data governance v celém podniku, takže umístění celopodnikových dat, jejich povaha a podmínky práce s nimi budou vždy jasně definované. To zahrnuje rozšíření data governance i na jakoukoli firmu, se kterou daný subjekt hodlá fúzovat, ještě před uskutečněním migrace dat;
 • implementovat iniciativy pro zajištění kvality dat, takže data budou průběžně udržována dostatečně kvalitní pro potřeby migrace a dalších aplikací;
 • profilovat a analyzovat veškeré datové zdroje v předstihu, za využití odpovídajících nástrojů tak, aby bylo možné plně pochopit rozsah problémů v datech a jaký mohou mít dopad na náklady a termíny projektu;
 • zajistit plné porozumění nástrojům a zajistit školení pro jejich používání před zahájením projektu.

První komplexní stanovení rozsahu globálního trhu

Kromě zjištění a doporučení vážících se k projektům migrace dat tato studie obsahuje první komplexní určení velikosti trhu v oblasti migrace dat a prognózu jeho velikosti a vývoje podle projektů firem ze seznamu Forbes Global 2000 přesahujících 1 milion dolarů. V této části studie jsou uvedena následující fakta:
Nenechte si ujít:
Oracle zlepšuje migrace dat

Díky akvizicím nabízí IBM služby v oblasti serverů, migrace a uložení dat

Windows XP Service Pack 3 RC je již k dispozici ke stažení!
 • firmy kategorie Global 2000 vynaložily na migraci dat v roce 2007 minimálně 5 miliard dolarů na software a služby;
 • tato částka se do roku 2012 zvýší na více než 8 miliard dolarů;
 • předními investory do migrace dat jsou firmy z USA, které si své místo udrží po celou prognózovanou dobu, následovány firmami z Japonska;
 • implementace aplikací činí 54 % aktivit v oblasti migrace dat, pak následují konsolidace aplikačních objektů (20 %) a upgrade aplikací (13 %).


Komentáře